По обучението на Arth Mishra, Адаптирано от Владимир Венковски

Типични грешки

Част от най-срещаните грешки в бич речите са следните: 

  • косвено оборване,
  • повтаряне на материал и оборвания, 
  • съдиите сами да трябва да си обяснят казаното. 

По отношение на първото, една от главните цели на бич речите е да се оборва материал на двата опозиционни отбора. Грешка е да се прави по косвен начин, тоест да говорите генерални неща защо вашият материал е правилен и хаотично да оборвате другата страна. Трябва да се подходи със стратегическо и структурирано оборване и сравнение.

 По отношение на второто, повтарянето на материал и оборвания не допринася към речта – идеите вече са записани от съдиите, като това само запълва време от речта, което би могло да бъде използвано по много по-пълноценен начин. Ако все пак върнете някакъв материал, обяснете защо го правите, защо той е толкова важен и как допринася за решението.

По отношение на третото, в опит да преминат по-бързо през материала, който са подготвили, или защото нещо звучи интуитивно, някои дебатьори не обясняват докрай идеите си или не правят сравненията между различните линии на анализ. За да бъдете напълно сигурни, че съдиите са разбрали докрай материала ви и виждат защо той е най-важният в дебата, обяснете причините, които биха им помогнали да стигнат до това заключение. Как да направите тези сравнения и оборвания по най-ефективния начин ще видите по-късно в обучението.

Неща, които да имате предвид

Имайте предвид, че бич речите са различни от другите и трудно може да се предвиди от останалите участници какво ще съдържат те. Използвайте именно това във ваша полза. На теория побеждаването във формата Британски парламентарен се постига чрез три директни сравения (с двата отбора от другата страна на пейката и отбора от вашата страна на пейката). Никога не забравяйте тези три сравнения, отделете време на всяко едно от тях.

Най-добрите бич речи обикновено следват екстеншън речи, които: изглеждат, звучат и реално са различни от тези на горните, разглеждат централни за дебата идеи и следствия, имат изчистен механизъм (или поне идеите за него са представени), използват по стратегически начин материала (по отношение на начина, по който той се различава от този на горните и опонира този на противниковите отбори) и приоритизират качеството на речта (по отношение на това дали е ясна, с изчистени и доказани идеи, механизми и следствия) над това колко материал съдържа. 

Инструментите, които една бич реч може да използва, за да бъде най-ползотворна, са следните: изясняване на следствията (само ако централната идея зад тях е заявена от екстеншън говорителя), оборване и сравнение, представяне на стратегически бележки по отношение на позицията на отбора в дебата. 

Как да си структурираме бич речта?

Един от най-често срещаните въпроси е дали да си правим оборванията и сравненията като минаваме по отборите, или по точките на сблъсък. Няма еднозначен отговор коя е по-добрата опция, тъй като много зависи от дебата. Най-ефективно е да се направи смесица между двете като се обяснява как вашият отбор минава над другите по отношение на дадени точки на сблъсък.

Бич речта трябва да има три главни компонента. Първият от тях е стратегическото позициониране на екстеншъна ви в дебата – защо той сам по себе си е по-важен от материала на другите и печели дебата. Вторият от тях е реконструирането на материала, оборване, и стратегически бележки как печелите дебата. Последният важен компонент е сравняването между реконструирания екстеншън с вече оборения материал на другата страна на пейката. 

Позициониране на екстеншъна в дебата

Позиционирането на екстеншъна в дебата може да бъде направено, като се следва следната схема. 

Първо, обяснете легитимността на материала ви, като направите директно сравнение с този на горните по отношение на следните параметри: колко е различен, колко е изчистен и доказан (помислете дали е материал, с който са се ангажирали другите, и защо е по-важен). Фокусирайте се върху това защо вашият материал е конкретно различен и по-добър от този на отварящите. 

След това идва ред на следствията. Изберете най-важните 2-3. Приоритизирайте ги според това, която са поставили другите отбори като най-важно. Ако има разминаване между приоритетите на различните, изберете следствията, които са най-интуитивни. Тук трябва да обясните на съдиите защо екстеншънът ви печели сам по себе си по отношение на важност, големина (колко дълго във времето, колко хора засяга) и уникалност, дори и материалът на другите отбори да е верен.

Реконструиране на материал, оборване и стратегически бележки

Първо е ред на реконструирането на екстеншъна, което би ви увеличило шансовете за победа, тъй като оборен екстеншън не би ви помогнал много. Докато слушате речта на екстеншън говорителя ви, отбележете къде той е най-неясен и в речта ви запълнете тези дупки. Най-лесният начин да направите това е да се поставите в обувките на вашата опозиция и да отбелязвате дупките в анализа. По време на другата екстеншън реч (ако сте затварящо правителство) или бич речта на правителството (ако сте затваряща опозиция) слушайте оборвания срещу вашия материал, отбележете кои са тези, които ви пречат най-много на аргументацията и работете върху тях.

Следва оборването, за което биха ви помогнали следните пет въпроса, за да отбележите слабостите на другите отбори. Твърденията им сравними ли са? Правилна ли е характеристиката, която дават? Аргументът им ексклузивен ли е (т.е. дали именно заради него се постига промяна)? Механизмите, които представят, достигат ли до конкретните следствия, които представят, или желаната величина? Как мога да го митигирам, за да бъдат следствията им от по-малка важност в дебата?

Накрая идва ред на стратегическите бележки. В тях трябва да бъдете сигурни, че сте показали на съдиите следните неща: първо, по какъв начин смятате да спечелите дадено сравение (какво ще реконструирате/оборвате) и защо? Пример за това са ясни твърдения като ,,Твърдение А на опозицията се основава на твърдение Б – ако ви докажем, че Б няма да се случи и докажем В, то ние печелим този дебат”. Второ, след като сте направили това, обяснете на съдиите какво сте направили – как конкретно вашето оборване сваля материала на другите отбори. По този начин на съдиите им е ясно какво правите и защо.

Сравнения

Използвайте сравненията, за да подсигурите, че съдиите отбелязват важността на вашия материал. 

Първият вид сравнения са т. нар. ,,вътрешни сравнения”. В тях се сравнява от коя страна на къщата е по-вероятно да се достигнат едни и същи предимства или негативи (напр. къде е по-вероятно да се постигне щастие). Подобни сравенения са типични за теми за социални движения и политика. 

Вторият вид сравнения са т. нар. ,,външни сравнения”. В тях се сравнява от коя страна на къщата доказаните следствия са по-добри и/или по-важни (напр. дали моменто щастие е по-добро от дълготрайно щастие). Когато правите такива сравнения фокусирайте се върху това кой аргумент/следствие води до по-важни следствия (по отношение на времето, мястото, бройката засегнати хора).

Когато сравнявате анализ-екстеншън с материала на горните, хубаво е да използвате ключови думи, които изтъкват уникалността на вашия материал. Ако използвате анализ-екстеншън, слушайте внимателно какво казват горните, убедете се че и вие и вашия съотборник сте наясно с конкретните разлики между двата материала и ги сравнете именно спрямо тази различия. Много често се получава, че материалът на горните има важни логически дупки, без които той не би работил, или се базира върху недоказани твърдения.

Когато сравнявате утилитарен екстеншън (екстеншън, който доказва маскимализиране на практически позитиви) с принципен анализ на горните, най-лесният начин е като покажете как принципът се основава върху практически доказателства и/или следствия. По този начин може да покажете как вашият материал е нужен, за да може този на горните да работи.

Възможно е и сравенение, в което показвате нерелевантността на материала, който предоставят другите отбори. Това е възможно, когато показвате на съдиите, че в поставената рамка на дебата материалът на другия отбор не е вероятно да се случи или че рамката, в която дебатира този отбор, не е централна за дебата. Важно е да се отбележи, че това не винаги е възможно, а ако го правите, винаги го комбинирайте със сравнения и оборване на дадения материал, в случай, че съдиите считат рамката им за правилна.

Следене на дебата

Следенето на дебата може да се раздели на два главни компонента. Първият от тях е да разграничите отделните твърдения, механизми и бележките по тях за всеки отбор. Може да отбелязвате по един начин главните твърдения на отборите, под тях по друг начин да записвате механизмите, които обясняват, по трети начин да отбелязвате вашите бележки по дадения материал – оборвания, сравнения, т.н.

Вторият главен аспект е приоритизацията. На най-високо място трябва да поставяте твърденията и оборванията, които стоят несвалени в дебата и директно опонират вашия материал (конкретен материал или косвени оборвания от горна камара). Друг параметър, по който може да приоритизирате, е важността и големината на следствията на дадена линия на аргументация. Имайки ясна представа кои са ви приоритетите в дебата, ще можете да знаете къде се нуждаете от най-много внимание и време за анализ/оборване.

Важни неща, които да имате предвид, за бича на правителството

Ако сте бич на правителството, трябва много да внимавате, тъй като след вас е речта на бича на опозицията. Това, върху което може да се фокусирате е да разнищите механизмите на опозицията и да докажете защо той не работи, а дори и да работи, вашият материал е по-важен и е по-вероятно да се случи. Никога не забравяйте да вземете най-добрият свят на опозицията и да работите и с него. Важно е също така да приоритизирате реконструиране на линията ви на аргументация и сравененията между отборите.

Нов материал

Нов материал не се допуска в бич речи, но това, което може да правите е да реконстриурате вече даден материал от вашия екстеншън говорител.

В крайна сметка, ако бъдете честни по отношение кои са най-слабите черти на аргументацията ви, както и кои са най-силните оборвания и материал на противниците и работите върху тях, бихте имали много по-голям шанс да спечелите, или да вземете поне по-високо място. Не забравяйте, че от вас се изискват три отборни сравения.