Адаптирано от Владимир Генковски по Online WSDC 2020 Debate Briefing и ,,Обучение за втори речи” от Национален дебатьорски форум 2020

Обзор на втора реч

Правителство(Заместник министър-прецедател)Опозиция(Заместник-лидер на опозицията)
при необходимост, оборва дефинициите, поставени от опозициятаоборва конструктивния материал на опозициятареконструира своя конструктивен материалпродължава развиването на своя конструктивен материалоборва конструктивния материал на опозициятареконструира своя конструктивен материалпродължава развиването на своя конструктивен материал

Оборвания по дефинициите в темата

Как да се дефинира тема е обяснено по-подробно в обучението ,,Първи речи във формат ,,Световни училища” (World Schools)”, като главните елементи са:

 • разумно дефиниране на темата;
 • изяснява ключовите думи от темата;
 • интерпретация, която не:
  • интерпретира темата по начин, по който се различава от идеята зад нея;
  • поставя ограничена възможност на един от отборите да дебатира;
  • конкретизира дебата само и единствено:
   • в определен пример;
   • в дадено място;
   • във време, което не е зададено от темата.

Важно е да знаете какво са разумни дефиниции, тъй като, ако сте правителство и не сте съгласни с тези на опозицията, имате различни начини да процедирате във втората реч:

 • да се съгласите с дефиницията и продължите дебата с нея
 • да разширите дебата, за да го свържете с темата
 • директно да оборите дефиницията, но и да представите ,,дори ако” аргументи, за да се ангажирате с материала на опозицията по тяхната дефиниция
 • директно да оборите дефиницията, да обясните защо вашата е по-подходяща за дебата и да продължи дебата, като се основава само на своята дефиниция

Оборване на конструктивния материал на другия отбор

Ефективно оборване е по-подробно обяснено в обучението ,,Ефективно оборване”.

Ключово за оборване е ясното разбиране на аргумента на другия отбор и конкретните анализи, с които го доказват. Оттук насетне можете да подходите по следните два главни начина:

 • покажете защо причините, които дават, са неверни и не доказват твърденията на другия отбор, а напротив – предпоставки са за по-лоши следствия
 • покажете защо твърденията на другия отбор не са важни за дебата (за да се подсигурите, дайте и анализ, който оборва верността на аргумента, не само важността)

Въпросите, които винаги можете да си задавате, когато се опитвате да се сетите за оборване, включват:

 • по отношение на верността на аргумента
  • Вероятно ли е това да се случи?
  • Дадените група актьори биха ли действали по описаните начини?
  • Съществуват ли други следствия, които са по-вероятни да се случат?
  • Достига ли се желания измервател в дебата?
 • по отношение на важността на аргумента
  • Централен ли е аргументът за дебата?
  • Предвид рамката на дебата, релевантен ли е аргументът (напр. по отношение на засегнати групи, време и място)?
  • Съществува ли аргументът и от нашата страна на къщата?
  • Ексклузивен ли е аргументът (т.е. именно заради него ли се постига промяна)?
  • Как да се митигира аргументът, за да може следствията му да имат по-маловажни следствия?

Един от успешните методи е да се насочите към основите на аргумента и да оборите именно тази база. Направите ли го и покажете ли го на съдиите, вие ще можете да свалите остатъка от аргумента, ако анализите се основават на свалената от вас база. 

По този начин се оборват и аргументативни вериги (когато има няколко отделни аргумента, но те зависят от това един от тях да бъде доказан, че е верен). Оборите ли базисния аргумент и покажете ли го на съдиите, вие сваляте и другите свързани с него аргументи.

Във формат ,,Световни училища” почти винаги се срещат примери като част от анализите. Не се фокусирайте върху оборването на примери, тъй като това не е достатъчно да свали материала на другия отбор. Ако ги оборвате, най-лесният начин е като обясните защо примерът е невалиден или неотносим за обяснението на аргумента. Никога обаче не оставяйте оборването на даден материал на ниво оборване на пример, тъй като това няма да ви помогне, но ще ви вземе ценно време от речта.

Реконструиране на собствения конструктивен материал

Докато слушате речта на първия ви говорител, отбележете къде той е най-неясен и в речта ви запълнете тези дупки, особено по отношение на причинно-следствените връзки и доказването на следствията. Най-лесният начин да направите това е като се поставите в обувките на вашата опозиция и да отбелязвате дупките в анализа. По време на другата първа реч (ако сте правителство) или втората реч на правителството (ако сте опозиция) слушайте оборвания срещу вашия материал, отбележете кои са тези, които ви пречат най-много на аргументацията и работете върху тях.

Продължаване на развиването на собствения конструктивен материал

Това е елементът от речта, в който развивате допълнителен конструктивен материал. Най-лесният начин да се сетите за допълнителни аргументи е като се замислите върху неразгледани аспекти от дебата:

 • засегнати групи – замислете се дали има актьори, които е важно да бъдат анализирани в дебата, и докажете, че ще имат определено поведение; за да обясните защо дадена група би направила дадени действия се замислете какво иска тази група, на какво и докъде е готова да стигне, за да осъществи желанията си, и на какво я е страх.
 • измерватели – замислете се дали има измерватели, които е важно да бъдат анализирани в дебата, и докажете защо вашия измервател трябва да бъде зачетен повече; за да обясните това, замислете се кой измервател засяга повече хора (ако не, кой измервател засяга най-важната група в дебата), води до по-добри/дълги последици и кой е по-приложим в конкретния дебат.

Много е важно да бъдете внимателни при подбора на допълнителни анализи по отношение на уникалността им. Аргументите и следствията не трябва да бъдат засегнати от първия аргумент (да се припокриват с него или да се основават на него), за да не бъдат уязвими към лесно оборване.

Сравнения

Използвайте сравненията, за да подсигурите, че съдиите отбелязват важността на вашия материал. 

Първият вид сравнения са т. нар. ,,вътрешни сравнения”. В тях се сравнява от коя страна на къщата е по-вероятно да се достигнат едни и същи предимства или негативи (напр. къде е по-вероятно да се постигне щастие). Подобни сравенения са типични за теми за социални движения и политика. Тук можете да се замислите и също кой аргумент решава проблема по-бързо и да обясните защо е толкова важно да се разреши по-бързо.

Вторият вид сравнения са т. нар. ,,външни сравнения”. В тях се сравнява от коя страна на къщата доказаните следствия са по-добри и/или по-важни (напр. дали моменто щастие е по-добро от дълготрайно щастие). Когато правите такива сравнения се замислете върху следните аспекти:

 • численост на следствията – кой аргумент засяга повече хора и защо е толкова важно да засяга повече хора?
 • качественост на следствията – кой аргумент засяга актьорите по по-добър начин и защо е важно да ги засяга по този по-добър начин, а другия не е достатъчен или ги засяга по по-лош начин
 • важност на следствията – кой аргумент засяга по-важните актьори и защо те са по-важни от останалите в дебата
 • продължение на следствията – кой аргумент постига ефект в краткосрочен или дългосрочен план и защо е по-важно да се постигне ефекта в един от двата
 • необходимост на следствията – кой аргумент засяга проблеми, които изискват по-бързо решение и защо е толкова важно да ги разрешим по-бързо

Част от най-срещаните грешки включват:

 • опит за доказване на твърде голям измервател – противниковият отбор лесно може да покаже защо вашите следствия са непостижими и/или те доказват своите, а вие не
 • сравняване на вашия най-добър случай с техния най-лош – трябва да се стремите да направите обратното – да докажете защо вашия най-лош случай все пак е по-добър от техния най-добър, като по този начин показвате, че вашия материал стои най-високо в дебата
 • неподходящи сравнения – не презюмирайте крайни или незасегнати от дебата случаи като част от анализа на противниковия ви отбор, за да ги сравнявате

Приоритизиране на елементите от речта

Втора реч изисква гъвкавост, тъй като включва няколко важни елемента. Няма конкретна структура, която трябва да следвате, но бъдете сигурни, че покривате всичко. От изключителна важност е да бъде доказан максимално добре допълнителния конструктивен анализ, тъй като той дава база и за допълнителни сравнения. В дебати, в които предишната реч на опониращия ви отбор е дал много добри оборвания срещу вашия материал, задължително отделете достатъчно време да отговорите на тях и да реконструирате собствения материал. В дебати, в които следствията ви са сходни, фокусирайте се върху т. нар. ,,вътрешни сравнения,” а ако следствията ви са различни – върху т. нар. ,,външни сравнения”. В дебати, в които отборите доказват различни следствия, е изключително важно да отделите достатъчно време за сравнения, тъй като помагате на съдиите да видят как материалите на двата отбора се сравняват един с друг по-добре.

Важни бележки

Във формат ,,Световни училища” се цени и стила. Както във формат ,,Британски парламентарен”, изключително важни са и стратегическите бележки. В тях трябва да бъдете сигурни, че сте показали на съдиите следните неща: първо, по какъв начин смятате да спечелите дадено сравение (какво ще реконструирате/оборвате) и защо. Пример за това са ясни твърдения като ,,Твърдение А на опозицията се основава на твърдение Б – ако ви докажем, че Б няма да се случи и докажем В, то ние печелим този дебат”. Второ, след като сте направили това, обяснете на съдиите какво сте направили – как конкретно вашето оборване сваля материала на другите отбори. По този начин на съдиите им е ясно какво правите и защо. Бъдете ясни, във всяка една част от речта. Опитвайте се да започвате с интересно интро или въведение към проблематиката на речта си. Старайте се да променята интонацията си, за да звучите по-емоционално или да привличате внимание към отделните логически моменти в материала си.  Много е важно да сте структурирани. Номерирайте аргументите си, отделяйте причините отново чрез номериране или подточки, казвайте на съдията когато минавате към последствията си или когато правите сравнения, опитайте се да обобщавате какво сте дали на съдията и как трябва да отсъди спрямо него.  Опитайте се да подбирате добре думите си, особено ако говорите на чужд език на международно състезание, е важно съдиите да не ви разберат погрешно. Ако трябва правете малки паузи, вместо да се запъвате или да се губите в думите си.