*дадените примери не са задължително най-добрите оборавния, отговори или аргументи; те са с цел илюстриране и по-лесно възприемане на обясненията 

 1. Защо оборваме?

Винаги мислете защо оборваме дадено нещо. Нужно ли е да го оборваме?

Приоритизирайте какво да оборите: 

а) Колко вероятни са тези аргументи да спечелят дебата на опозицията

б) Колко проблематизират аргументите, които вие искате да направите

 • Много важно е да помислите защо реално оборвате определен аргумент и да не губите време в оборване на аргументи, които не се сблъскват/ не засягат вашия материал 

Как да оборваме? 

Мислете за материала на другия отбор от перспективата на съдия: Има ли аргументи, които те не са напълно обяснили?; Кои са най-силните им аргументи? 

Приоритизирайте оборването на тези, които биха им помогнали да спечелят дебата. 

Игнорирайте/ не отделяйте много време за аргументите, които не са толкова важни, нямат сблъсък с вашия материал или мислите, че са нерелевантни. 

 • (Важно!) Може да има аргумент(и), който потенциално звучи важен, но не е бил напълно обяснен. Би било полезно набързо да обясните в няколко изречения, че аргумента не е бил напълно развит и защо дори да беше, не е толкова важен/ не е верен.
 • По същия начин- ако има аргумент, който, въпреки че може би не е най-важния в дебата, може да отделите няколко изречения да го оборите

Бъдете стриктни с времето, което отделяте в тези две точки и не губете ценно време за оборване, което не би ви било от полза! 

Отговор vs Оборване на аргументи

Отговор- всякакъв вид твърдение или аргумент, който противоречи или минимизира импактите на даден аргумент

Оборване- атакуване на основополагащата логика на аргумента

(пример: ТПВЧ държавите трябва да приоритизират икономически растеж пред икономическо равенство,

ОП: “трябва да приоритизираме икономическия растеж. Той е по-важен, защото прави хората щастливи”

ОО: Не, икономическото равенство е това, което прави хората щастливи, както в Скандинавия например. (това е просто ново твърдение, твърдението от ОП все още стои) 

Оборване: икономическия растеж не прави хората щастливи, защото хората, ставайки по-богати са по-вероятни да искат повече. Следователно се принуждават да работят още повече, за да имат още вещи, което в края на деня, не ги прави по-щастливи, а напротив-уморени и неудовлетворени. (Това оборва основополагащото твърдение на аргумента)

*понякога просто отговор е достатъчен, особено що се отнася до неразумни/безумни аргументи (например “небето е зелено”) . В такъв случай не губете време да ги оборвате, като можете просто да отговорите.

-За да оборвате ефективно, трябва да ясно да разберете как аргумента е направен ( важно е да си водите добри записки)- трябва просто да “разбиете” отделните логически  връзки и да отговорите на тях, вместо просто да атакувате заключението на аргумента.

Структура на аргумент

 1. Първоначално твърдение
 2. Анализ
 3. Приемер(и)/ Характеризации
 4. Импакт(и) (защо правиш този аргумент; защо той е релевантен към дебата)

Пример: 

 1. Икономическата справедливост прави хората щастливи
 2. Тя е важна, защото прави хората щастливи, а това е вярно, защото в общества, които са нечестни, хората често завиждат едни на други, нещастни с, защото са бедни и се борят, състезавайки се едни с други. Ако имаме икономическо равноправие, хората ще са по-щастливи.
 3. Например общества като скандинавските, където има икономическа равнопоставеност, хората генерално са по-щастливи
 4. Щастието в едно общество е важно, защото, когато хората са щастливи са по-малко вероятни да извършват престъпления и по-вероятни да си плащат данъците; по-малко вероятни да бъдат враждебно настроени към имигранти/бежанци и други уязвими обществени групи.

Можете да започнете оборването във всеки един етап на даден аргумент.

Как да оборваме всеки един етап:

 1. Оборване на първоначалното твърдение→ доста ясно

“ не, това не е вярно. Икономическата справедливост не прави хората щастливи. Да, това може да има някакъв принос към щастието на хората, но това не е толкова релевантно, има много по-важни неща като…”)

 1. Оборване на анализа/ логическите връзки→ малко по-сложно, но е най-ефективния начин. Ако успешно оборите анализа/ логическите връзки, аргументът няма вече да стои в дебата
 2. Оборване на примерите→ най-незначимият/ лош начин на оборване, защото аргументът не зависи на пример. 

                       Обяснете, че примерът може да е невалиден или неотносим за                                                          обяснение на аргумента. (“ Те казват, че хората в скандинавските страни са по-щастливи, заради икономическата справедливост, но всъщност те са по-щастливи заради културни традиции, добри обществени услуги и тн.”

 1.  Оборване на импакта→ (част от сравняването на аргменти) казвате, че аргумента е верен, но последствията не са важни.

(“ Да, хората са по-щастливи когато има Х, но това да има икономически просперитет е по-важно, защото..”)

*Въпреки че зависи от дебата кое оборване е най-добро, генерално да се оборва самия анализ и логическите връзки е най-важния и ефективен метод

Аргументативни вериги

Няколко аргумента или импакта, зависещи от предишния 

ТПВЧ Африканския Съюз трябва да въведе обща валута

Аргумент 1: Всяка обща валута между различни икономики ще се провали, защото всички те си имат собствени нужди що се отнася до това на какво ниво трябва да бъде определена тази валута

Аргумент 2: Икономическото напрежение и спорът за това на какво ниво трябва да се настрои валутата създават политическо напрежение → повече държави ще напуснат съюза или ще затруднят стигането до консенсус,възпрепятствайки го  от решаването на определени въпроси (като потискане на заплахите за сигурността или хуманитарни въпрос и т.н.)

*тези два аргумента са отделни, но вторият зависи от първия, тъй като е казано, че причината за политическо напрежение е спорът за валутата.

Ако другият отбор успее да докаже, че общата валута няма да причини никои от тези проблеми, двата аргумента ще бъдат свалени. 

Трябва да бъдете внимателни при правенето на аргументативни вериги. Вижте къде и дали вашите аргументи са уязвими. Бъдете внимателни когато други отбори правят такива аргументи, за да можете лесно да оборите техните връзки и следователно целият им кейс. Когато оборвате такива аргументативни вериги трябва много ясно да обясните как са свързани и взаимозависими.

3. Сравняване на аргументи

Много рядко ще можете да оборите всички аргументи. Следователно по някое време ще ви се наложи да сравните какво всеки отбор е доказал. В повечето случаи сравнявате импактите, не анализа. 

Видове сравние:

а) относителния размер на импакта- кое е по-лошо да удариш или да убиеш някого? Къде вредата е по-пагубна? 

б) численост – кое е по-лошо да удариш 10 човека или 50 човека (В дебати за международни отношения често това се свежда до къде има повече пострадали) къде има повече вреда?

в) Кой е по-морално релевантния импакт?

(Това се прави, когато много импакти са доказани и не можеш да решиш кой е по-големия импакт или къде повече хора са засегнати)

Пример: “Трябва повече да ни пука за вредите причинени на мигрантите/бежанците, защото те са обществените групи, които са подложени на структурна дискриминация”

По принцип сравнението се прави в края на оборването. В повечето случаи, първо трябва да оборите аргументите на противниковия отбор, за да можете да сравнявате с вече митигирана версия на материала на опозицията.