Предишен състав

2011-2013

Управителен съвет:
Григори Караниколов
Мирослав Мавров
Николай Нейков
Елия Златарева
Бисер Бъчваров
Милена Дамянова
Иван Дамянов