1. Какво е оценяването/срaвняването на аргументи? 

В един дебат е важно не просто да обясните възможно най-добре своите аргументи и да оборите опозицията, но и да направите сравнение между материала на другия отбор и вашия собствен.

  • Методи за сравняване на аргументите: 

а) Сравнете последствията си и докажете, че последствията на вашите аргументите помагат на повече хора/вредят на по-малко.

б) Сравнете кои групи засягат последствията ви и докажете, че групата, която вие засягате, е по-важна.

в) Чрез сравнение изтъкнете, че вашата политика специфично постига ефект в краткосрочен/дългосрочен план, за разлика от тази на противниците и затова е по-добра.

г) Чрез сравнение докажете, че ви отнема по-малко време да разрешите даден проблем.

Който и метод за сравнение да използвате, той трябва да бъде обяснен

(т.е. Защо е толкова важно, че засягате повече хора? Защо групата, която вие засягате, е по-важна? Защо е по-важно, че вашите последствия имат ефект в дългосрочен план, вместо само в краткосрочен? Защо е толкова важно, че решавате проблема за по-малко време от другия отбор и защо се изисква това бързо решение?)

Например: ТПЩ забрани продажбата на човешки органи.

Правителството говорят как ако е разрешена продажбата на органи, повече хора ще си ги продават без да мислят за последствията в бъдеще→ някои хора може да получат различни здравословни проблеми, ако са си продали бъбрека например. 

От Опозиция сте дали аргумент за това как нуждаещите се ще могат легално да получават/да си купят органи, когато процесът е регулиран.

Тук, сравнявайки от страна на опозицията, докажете, че вашата група е по-голяма и по-важна. По-вероятно е повече хора да се възползват от нуждата от трансплантации, отколкото донорите да изпитат сериозни здравословни проблеми. Също така нуждаещите се от орган имат животозастрашаваща нужда, докато донорите най-често сами решават да дарят, каквито и причини да ги тласкат, и често няма да се излагат чак на животозастрашаващ риск (тоест човек в нужда от бъбрек, защото и двата му не работят правилно е под повече опасност за живота отколкото човек, който е дал единия си за определена сума, но все още има един здрав).

  1. Чести грешки при сравняването на аргументи

а) Вземането на твърде голям бърдън(тежест за доказване).

Това е много често срещана грешка в дебатите. Заради тази грешка обикновено когато друг отбор се сравнява с вас, лесно успява да докаже, че е по-добър, защото е доказал своя бърдън, а вие не сте.

Например: ТПЩ накара свещениците да осъществяват браковете на гей двойки.

Правителство се опитва да докаже, че по този начин в очите на обществото ще изглежда сякаш свещениците и църквата не са против, а подкрепят гей браковете и така вярващите хора ще спрат да дискриминират хората от ЛГБТ обществото. 

Това е следствие, което е трудно доказуемо. Има много начини да се обори: свещениците ще гледат просто да приключат церемонията по-бързо в знак на недоволство или пък публично ще заявят, че не са съгласни, това няма да доведе до желания ефект.  Също така едва ли някои хора биха станали по-либерални само защото църковните церемонии ще са разрешени. 

Алтернативено приемете, че тази политика може да промени нагласите на една по-малка част от религиозната общност, но обяснете защо дори малко хора да станат толерантни, това пак води до големи практически последствия. Също така може да се фокусирате върху по-малка група от хора – религиозните ЛГБТ индивиди и това как тази политика ще им помогне да се чувстват по-приети и самите те да са по-сигурни в идентичността си. 

б) Да сравнявате вашия най-добър случай с техния най-лош.

Трябва да се стремите към точно обратното – да оборите или митигирате техния най-добър случай. Ако успеете, това би означавало, че вашият материал стои по-силно в дебата. Иначе рискувате да изглежда сякаш не се сравнявате с реалния материал на другия отбор и се опитвате да омаловажите приноса им. 

Как да го правим: Винаги изтъквайте дупките в материала на другия отбор, но след това адресирайте релевантните им аргументите и обяснете защо последствията от вашата страна са много по-важни (може да използвате видовете сравнения дадени по-горе) или защо дори в този най-добър случай няма да постигнат последствията към които се стремят.

в) Неподходящо предварително сравнение.

Има теми, в които е сравнително ясно за какво ще говори другата страна.

Наример: ТПЩ забрани  измъчване по време на интервенции в терористични атаки.

Ясно е, че едната страна ще защитава човешките права, а другата стойността на важната и поверителна информация, която се търси. В такъв случай, очаквайки какво ще чуете от отсрещната страна, в първа реч на правителството може да отделите време да обясните не само защо човешките права са толкова важни, но и защо са по-важни от вземането на тази информация, дори преди останалите отбори да са я повдигнали като тема.

Ако обаче имате по-всеобхватна тема като ТП предпочита човечество, което колективно разширява и колонизира други планети, пред човечество, което се адаптира към живота на Земята е излишно да оборвате предварително, тъй като е възможно да загубите време в оборване на нещо, което може изобщо да не се появи в дебата. Използвайте това време да развиете вашите аргументи по възможно най-добрия начин.

г) Сравняването на аргументи да заменя анализа.

Сравняването никога не трябва да заменя анализа и развиването на аргументите. Ако нямаме добре доказани аргументи, няма да има и какво да сравняваме. Важно е да приоритизираме добрия анализ, а след това да обясним защо нашият материал е по-важен от този на другите.

Кога в речите да стравнявате аргументите?: 

Може след обяснението на всеки аргумент и последствията му да го сравните с материала на другите отбори с няколко изречения. По-ефективният вариант обаче е, когато първият говорител приоритизира развиването на аргументите, даването на анализа и обясняването на последствията, а вторият говорител се фокусира над сравняването (тъй като ще е имал и възможността да чуе повече от материала на другия отбор).

Логическо предимство 

Повечето вече изброени методи за сравнение работят и при сравняване с отбора над вас, но този метод е особено полезен при сравнение на долна камара с отварящите отбори, затова ще го обясним отделно от всичко останало, казано досега.

В много случаи аргументите на отварящите се базират на недоказана предпоставка, от което обаче зависят аргументите им. 

Например: ТПЩ субсидира изграждането на жилища за бедните в богати квартали:

Отварящо правителство може да говори за това как, когато живеят заедно бедни и богати, ще си кооперират, децата им ще ходят заедно на училище и ще си помагат, като са съседи. Следователно богатите ще започнат повече да разбират проблемите на бедните хора, от което следва, че ще ги дискриминират по-малко.

Отваряща опозиция се опитва да обори правителството и заявява, че всъщност бедни и богати постоянно ще се карат и неразбирателството дори ще се увеличи. 

До тук правителството е по-силно, защото дава някакви практически импакти.

  • В такъв случай като затваряща опозиция обяснете на каква предпоставка се базират аргументите на правителството (че бедни и богати ще си кооперират). Отделете време да обясните защо реално двете групи няма да си кооперират, колко ще са лоши последствията от липсата на кооперация и следователно как последствията, които отварящо правителство дава, не съществуват, след като сте оборили предпоставката, на която се базират. 

Тук се сравнявате с логическата роля на материала, даден ви от горните два отбора, и дупките в него. В този случаи обяснявате, че липсва обяснение на предпоставките, на които се базират аргументите на ОП и ОО – наличието или алтернативно липсата на кооперация. Вие, давайки причини защо няма да си кооперират, допринасяте да се запълни тази съществена дупка в анализите в горна камара. Без този анализ дебатът не може да бъде решен и така го печелите. 

По същия начин може да се сравните с отбора над вас и да обясните, че му е липсвал импакт(следствие) или механизъм и вие, давайки го, печелите дебата, защото ако тази логическа дупка не е запълнена, вашата страна не би могла да спечели. 

Автор: Диляна Илиева, сектор „Обучително звено“