Асоциация дебати България започва своята есенна кампания по набиране на стажанти. Ако се интересуваш от възможността да станеш стажант в сектор „Обучителни ресурси“ на АДБ, виж нашите изисквания и формата за кандидатстване!

Какво търсим в стажантите в сектор “Обучителни ресурси”: 

 • умение за ефективно разпределяне на време и точност при изпълнението на зададени задачи 
 • висока писмена култура
 • интерес в обучението по дебати и желание да се помага на ново поколение дебатьори за подобряването на техните умения 

Колко места за нови стажанти са предвидени:

 • 2

Дейности, с които ще се занимават стажантите:

 • създаване на ежеседмични статии с обучителна цел 
 • превеждане и подреждане на съществуващи ресурси 
 • координиране на менторска обучителна програма 
 • създаване на материали за тренировъчни лагери 

Вероятно един стажант ще поеме статиите и преводите, а друг обучителните програми. 

Колко дълъг е ангажиментът:

 • От 2 до 6 месеца, според желанието на стажанта 
 • по 2-3 часа на седмица 

Какво получава един стажант:

 • умение за работа с големи количества информация
 • критическо мислене
 • творчески подход към поднасянето на обучителните материали
 • обогатяване на езиковите умения
 • постоянен достъп до всички налични материали 
 • менторска програма и шанс за лична консултация по въпроси, вълнуващи стажанта

Ако смятате, че покривате нашите изисквания, формата за канидатстване се намира тук. Крайният срок за нейното попълване е 6 ноември (6.11.2020 г.). След това ще получите обаждане от ръководителя на „Обучителни ресурси“ за кратко интервю.

Ръководителят на сектор „Обучителни ресурси“ е членът на Управителния съвет на АДБ Жанин ал-Шаргаби.