Обучението беше проведене на 13.05.2020 г. на YouTube страницата на АДБ. Тук можете да намерите съкратени записки по него.

 1. Какво е изкуствения интелект?

Изкуственият интелект е алгоритъм/софтуер/програма. Не е задължително да е физически, човекоподобен робот. 

Той е алгоритъм за разпознаване на шаблони (pattern recognition). Алгоритъмът разпознава модели и шаблони, например може да предвижда продажби и стокови цени.

 1. Какви са ограниченията му?
 • Има редица, дейности, които не може да извършва. Например да шофира надеждно.
 • Разпознава определени обекти, но не може да идентифицира абсолютно всичко.

В тема за Универсален базов доход-UBI, е много вероятно някой да говори за автоматизация и как хората ще бъдат заменени от изкуствен интелект.  В такива случаи може да обясните, че изкуственият интелект няма как да вземе работата на повечето хора, защото има ограничени функции. Не всички работни места/професии могат да бъдат автоматизирани.

За целта е ключово да обясните какво всъщност е изкуственият интелект и съответно дали той може или не може да замени определена професия. Ако става въпрос за работа, в която се изисква вземане на моментно решение и не може да се извлече като шаблон, изкуственият интелект до голяма степен е безполезен.

 1. Колко лесно се прави един изкуствен интелект?:

От 10 минути до години. Процесът е сравнително лесен и вече има много обучения и упътвания за това как се прави. В бъдеще е вероятно това да е доста достъпно, защото сигурно ще има изготвен софтуер, който ще помага на хората да го създават.

Достъпността и времето за създаване са важни в теми, в които трябва да разсъждавате до каква степен хората ще използват определен изкуствен интелект.

 1. Типове изкуствен интелект:
 1. Artificial general intelligence – Може да мисли с капацитета на човек (като във филма “Терминаторът”). Той все още не съществува и в близкото бъдеще едва ли ще го има.
 2. Artificial narrow intelligence- Той специализира в 1 задача. Например пресмята колко бира една компания трябва да произведе спрямо търсене, сезон и тн.

V.          Точки на сблъсък в дебатите:

Темите за изкуствен интелект не са само за изкуствен интелект (Изкуствен интелект и бизнес; изкуствен интелект и морал; изкуствен интелект и изкуство).

 1. Кой е виновен? – Този алгоритъм донякъде разсъждава автономно и взима решения на база на някакви данни. 

ТПЩ вини създателя на Artificial general intelligence за престъпленията му

Тази тема би трябвало да се разглежда от морален аспект. Следователно трябва да имате аналогия.

Ако интелектът е Artificial General intelligence, той има възможността да се самообучава и саморазвива. Следователно може да обясните, че тъй като не е нужна постоянна човешка намеса, вината за действията му не трябва да е на създателя.

Тук аналогията е: Майката ли трябва да е виновна за начина, по който се държи детето ѝ, понеже тя го е възпитала и се създала ценностите му или детето само контролира действията си и тя не трябва да е отговорна?

От друга страна, когато става въпрос за Artificial narrow intelligence, трябва да имаме предвид, че той е програмиран да прави специфично нещо и начинът, по който е създаден, е определящ за действията му.

Какви са стимулите на създателя да създаде този изкуствен интелект? 

А) Да помогне на обществото – малко вероятен стимул.

Б) Да си продава продукта и той да е възможно най-ефективен.

Важен анализ, който трябва да дадете е, че спрямо стимула на разработка създателите биха пренебрегнали някои неща. Например най-вероятно биха пренебрегнали безопасността, за да увеличат бързината и икономичността на самоуправляваща се кола. От тук може да обясните, че създателят е виновен, защото той е отговорен за начина, по който AI е създаден и той е пренебрегнал безопасността му. 

 1. Аргументи в хода на времето: 

Този AI  засега вероятно ще прави много грешки- не е тестван на всички възможни сценарии (шум, околна среда и тн).В бъдещето вероятно ще работи много добре; ще е развит и ще е имало време да бъде тестван. 

Когато например имате дебат AI роботи да участват във военни действия, обяснете как този AI в момента е неразвит или обратното – как в бъдещето ще е много добре развит и следователно ще е по-добре да се използва. Контекстът на времето, в което се води дебатът, е важен за това дали ще функционира добре изкуственият интелект.

 1. Как хората възприемат изкуствения интелект?

Кого биха обвинили когато една самоуправляваща се кола блъсне някого? По-скоро хората биха набедили човека, който е създал колата, или човека, който си я е купил, вместо самия AI. Хората искат да обвиняват физически лица, защото не могат да визуализират AI в повечето случаи.

       4. Други теми за AI:

→ Самоуправляващите се коли: Те ще са ефективни – ще знаят къде има най-малко трафик и кой е най-бързият път. Вероятно обаче е в близкото бъдеще такива коли да се нуждаят от човек зад волана или някакъв тип проследяване и да не са напълно самостоятелни. 

→ Автономни оръжия – Важно нещо в контекста на международните конфликти е, че правителствата често таргетират определена етническа/ расова група. Следователно такива оръжия биха могли да се използват за геноциди, защото лесно биха били програмирани да таргетират определена група спрямо расовите им белези. Понякога това може и да не е преднамерено – например свързваме терористите с традиционното облекло на някои мюсюлмански държави и това може да доведе до грешки от страна на софтуера. 

→ Следене от страна на правителството – В такива теми също може да използвате знанията си за това как работи изкуственият интелект, за да дадете механизъм или да обясните до каква степен хората ще могат да бъдат следени.

→ Автоматизацията

Много е важно да се обясни какво точно ще се автоматизира, какви хора ще замени и каква е тяхната работа в момента. Разгледайте аргумента по-нюансирано.

Въпроси: 

AI може ли да доведе до създаването на бизнеси?

Трябва да помислите какви ще са позициите, които ще замени AI и от какъв мониторинг ще се нуждае, за да се подсигури, че AI работи както трябва. Може да обясните, че ще се създадат нови работни места за хора, които ще поддържат изкуствения интелект. Работната ръка следователно ще е по-квалифицирана и е малко вероятно за тези места да бъдат наети хора, изпаднали в капана за бедността. 

Компютърната креативност

Достъп – ограничен. Те могат да правят по-абстрактни картини, да композират музика; могат до някаква степен да симулират някакви лица и да снимат YouTube видеа например. 

В подобни теми е хубаво да разсъждавате малко по-глобално – напред във времето и не само в една държава. 

Какво става с хората, които сега вършат тези професии? Ще се заменят ли от AI? 

Докато изкуствения интелект може да замени някои хора, също може да обясните, че би помогнал на по-малки артисти. Например ако определен човек, който няма голям бюджет и екип, снима видеа/филми, изкуственият интелект би могъл да бъде програмиран да прави специалните ефекти или сценария. Това потенциално би му спестило пари и време. Това би дало сцена на хора, които нямат средствата, човешкия капитал и възможността да се развият.

Как влияе на консуматорите? 

Ще получават продукт, направен специално за тях – например музиката ще е съобразена с индивидуалния вкус.