Адаптирано от Владимир Генковски по Online WSDC 2020 Debate Briefing и обучението ,,Пригответе се за сблъсък!” от Захари Николаев

Обзор на трета реч

Правителство(Трета реч на правителството)Опозиция(Трета реч на опозицията)
реконструира конструктивния материал на отбора сиоборва конструктивния материал на опозицията и го сравнява с този на своя отбор според някои може да добави нов материал/аргумент, ако първият говорител го е заявил, но наистина не е желателно!реконструира конструктивния материал на отбора сиоборва конструктивния материал на опозицията и го сравнява с този на своя отбор според някои може да добави нов материал/аргумент, ако първият говорител го е заявил, но наистина не е желателно!

Структура на речта

Една от най-ефективните структури на трета реч във формат ,,Световни училища” следва следната формула:

 1. въвеждащо интро в речта, което да привлече вниманието на съдиите към един от основните проблеми на дебата или пропуски на опониращия ви отбор 

– “Опозицията отказва да се ангажира с факта, че живеем в свят, в който колкото и да не ни харесва представителите на малцинства живеят под система, която не само не я е грижа за тях, но и активно ги наранява. Защитавайки именно тази система, те не могат да спечелят този дебат!”(връщате ваше рамкиране и го правите по интересен начин)

– “Правителството отново и отново ви прави обещания, но не се ангажира с това да запълни логическите дупки в аргументите си, те няма как да спечелят този дебат!”(напомняте за пропуски на отбора)

– разбира се за всеки дебат това интро ще е различно, може и да не изглежда точно по този начин, трябва да намерете как със свой стил да ангажирате съдията 

 1. идентифициране на точките на сблъсък – само ги етикарайте (т.е. кажете ,,Има две главни точки на сблъсък – X и Y)
 • Хубаво е тези точки на сблъсък да са под формата на въпрос, за който се спори в дебата. Изкажете го ясно и отчетливо.
 • “Първата точка на сблъсък засяга въпроса от коя страна представителите на малцинства имат по-голям шанс да получат добро образование, а втората къде хората са по-склонни да поставят под въпрос предубежденията си”
 1. развиване на точките на сблъсък
  1. етикиране на точката на сблъсък
  2. оброване на конструктивния материал на опониращия ви отбор по дадената точка на сблъсък
  3. реконструиране на конструктивния материал на отбора ви – отговорете на оборвания към него, обяснете отново защо аргументът ви е толкова важен 
  4. сравнение между материала на двете страни по дадената точка на сблъсък
  5. сравнение защо това е най-важната точка на сблъсък в дебата
 2. извеждащо заключение, което да привлече вниманието на съдиите към главните причини, поради които вие печелите дебата

Точки на сблъсък

Точки на сблъсък са по-подробно обяснени в обучението ,,Пригответе се за сблъсък!”.

Най-ефективният метод, по който бихте могли да си структурирате речта, е с помощта на т. нар. точки на сблъсък. Това са главните аспекти от дебата, за които двата отбора са спорили, като се откриват два основни вида точки на сблъсък:

Идентифицирането на точките на сблъсък става все по-лесно с опит, но независимо на какво ниво сте, питайте се следните въпроси:

 • С какво не сте се съгласили с другия отбор?
 • Какво е нужно да докажете, за да спечелите дебата? – това са често аспекти от дебата, където опониращия ви отбор ви води
 • Какви са основните аргументи? Какво се опитват да докажат двата отбора?
 • Кои следствия са по-вероятни да се случат?
 • Кои следствия са по-важни да се случат?

Формулирането на точките на сблъсък е под формата на въпрос, като по този начин я правите по-конкретна. Примерно, вместо “щастие” – “Ще помогне ли тази политика децата от малцинствени групи да бъдат по-щастливи?”.

Оборване на конструктивния материал на другия отбор

Ефективно оборване е по-подробно обяснено в обучението ,,Ефективно оборване”.

Ключово за оборване е ясното разбиране на аргумента на другия отбор и конкретните анализи, с които го доказват. Оттук насетне можете да подходите по следните два главни начина:

 • покажете защо причините, които дават, са неверни и не доказват твърденията на другия отбор, а напротив – предпоставки са за по-лоши следствия
 • покажете защо твърденията на другия отбор не са важни за дебата (за да се подсигурите, дайте и анализ, който оборва верността на аргумента, не само важността)
 • сравнете вече отслабения материал с вашия

Въпросите, които винаги можете да си задавате, когато се опитвате да се сетите за оборване, включват:

 • по отношение на верността на аргумента
  • Вероятно ли е това да се случи?
  • Дадените група актьори биха ли действали по описаните начини?
  • Съществуват ли други следствия, които са по-вероятни да се случат?
  • Достига ли се желания резултат в дебата?
 • по отношение на важността на аргумента
  • Централен ли е аргументът за дебата?
  • Предвид рамката на дебата, релевантен ли е аргументът (напр. по отношение на засегнати групи, време и място)?
  • Съществува ли аргументът и от нашата страна на къщата, който постига същото?
  • Ексклузивен ли е аргументът (т.е. именно заради него ли се постига промяна)?
  • Как да се митигира аргументът, за да може следствията му да изглеждат по-маловажни?

Във формат ,,Световни училища” почти винаги се срещат примери като част от анализите. Не се фокусирайте върху оборването на примери, тъй като това не е достатъчно да свали материала на другия отбор. Ако ги оборвате, най-лесният начин е като обясните защо примерът е неотносим за обяснението на аргумента. Никога обаче не оставяйте оборването на даден материал на ниво оборване на пример, тъй като това няма да ви помогне, но ще ви вземе ценно време от речта.

Изключително е важно да не повтаряте оборвания, които са дадени от предходните ви говорители – трябва да допринесете с нов деструктивен материал.

Реконструиране на материала на отбора

По време на речите на опониращия ви отбор слушайте оборванията срещу вашия материал. Отбележете кои са тези, които ви пречат най-много на аргументацията, и работете върху тях. Обяснете защо въпреки тях аргументите ви работят или защо тези оборвания не са релевантни. 

Сравнения

Използвайте сравненията, за да подсигурите, че съдиите отбелязват важността на вашия материал. 

Първият вид сравнения са т. нар. ,,вътрешни сравнения”. В тях се сравнява от коя страна на дебата е по-вероятно да се достигнат едни и същи предимства или негативи (напр. къде е по-вероятно да се постигне щастие). Подобни сравенения са типични за теми за социални движения и политика. Тук можете да се замислите и също кой аргумент решава проблема по-бързо и да обясните защо е толкова важно да се разреши по-бързо.

Вторият вид сравнения са т. нар. ,,външни сравнения”. В тях се сравнява от коя страна на дебата доказаните следствия са по-добри и/или по-важни (напр. дали моменто щастие е по-добро от дълготрайно щастие). Когато правите такива сравнения се замислете върху следните аспекти:

 • численост на следствията – кой аргумент засяга повече хора и защо е толкова важно да засяга повече хора?
 • качественост на следствията – кой аргумент засяга актьорите по по-добър начин и защо е важно да ги засяга по този по-добър начин, а другия не е достатъчен или ги засяга по по-лош начин
 • важност на следствията – кой аргумент засяга по-важните актьори и защо те са по-важни от останалите в дебата
 • продължение на следствията – кой аргумент постига ефект в краткосрочен или дългосрочен план и защо е по-важно да се постигне ефекта в един от двата
 • необходимост на следствията – кой аргумент засяга проблеми, които изискват по-бързо решение и защо е толкова важно да ги разрешим по-бързо

Част от най-срещаните грешки включват:

 • опит за доказване на твърде голямо следствие – противниковият отбор лесно може да покаже защо вашите следствия са непостижими и/или те доказват своите, а вие не
 • сравняване на вашия най-добър случай с техния най-лош – трябва да се стремите да направите обратното – да докажете защо вашият най-лош случай все пак е по-добър от техния най-добър, като по този начин показвате, че вашият материал стои най-високо в дебата
 • неподходящи сравнения – не презюмирайте крайни или незасегнати от дебата случаи като част от анализа на противниковия ви отбор, за да ги сравнявате

Когато сравнението ви се основава на материал, даден от предходен говорител, кажете в речта си: “нашия първи/втори говорител ви доказва Х заради a, b и c”. По този начин припомняте на съдиите за вашия конструктивен материал и няма да бъде дискредитиран. Това, което се очаква от вас след това, е да сравните този материал с този на опониращия ви отбор.

Важни бележки

Във формат ,,Световни училища” се цени и стила. Както във формат ,,Британски парламентарен”, изключително важни са и стратегическите бележки. В тях трябва да бъдете сигурни, че сте показали на съдиите следните неща: първо, по какъв начин смятате да спечелите дадено сравение (какво ще реконструирате/оборвате) и защо. Пример за това са ясни твърдения като ,,Твърдение А на опозицията се основава на твърдение Б – ако ви докажем, че Б няма да се случи и докажем В, то ние печелим този дебат”. Второ, след като сте направили това, обяснете на съдиите какво сте направили – как конкретно вашето оборване сваля материала на другите отбори. По този начин на съдиите им е ясно какво правите и защо. Бъдете ясни, във всяка една част от речта. Опитвайте се да започвате с интересно интро или въведение към проблематиката на речта си. Старайте се да променята интонацията си, за да звучите по-емоционално или да привличате внимание към отделните логически моменти в материала си.  Много е важно да сте структурирани. Номерирайте аргументите си, отделяйте причините отново чрез номериране или подточки, казвайте на съдията когато минавате към последствията си или когато правите сравнения, опитайте се да обобщавате какво сте дали на съдията и как трябва да отсъди спрямо него.  Опитайте се да подбирате добре думите си, особено ако говорите на чужд език на международно състезание, е важно съдиите да не ви разберат погрешно. Ако трябва правете малки паузи, вместо да се запъвате или да се губите в думите си.