Адаптирано от Владимир Генковски по Online WSDC 2020 Debate Briefing и ,,Специфики на формата ,,Световни училища”

Обзор на четвърта реч

Правителство(Четвърта реч на правителството)Опозиция(Четвърта реч на опозицията)
резюмира дебата, като сравнаява собствения си конструктивен материал с този на опозициятапредставя на съдиите къде опозицията греши, а правителството надделява, поради което победата трябва да бъде дадена на правителството, може да представи ново оборване, но това трябва да е само ако е наистина необходимо и редуцираноследва да представи нещата с добре подбрани реторични средства и по структуриран и ясен начинхолистично резюмира дебата, като сравнаява собствения си конструктивен материал с този на правителствотопредставя на съдиите къде правителството греши, а опозицията надделява, поради което победата трябва да бъде дадена на опозицията, може да представи ново оборване, но това трябва да е само ако е наистина необходимо и редуцираноследва да представи нещата с добре подбрани реторични средства и по структуриран и ясен начин

Роля на четвърти речи

Не подценявайте ролята на четвърти речи. Въпреки по-кратката си продължителност те могат да бъдат полезни в това да покажете на съдиите защо вашият отбор трябва да спечели дебата. Това може да има особено значение при близки дебати или и по принцип, защото четвъртата реч е последното нещо, което запомня съдията. 

Какво да правите в четвърти речи

 1. Представете дебата сякаш сте съдия, който го е отсъдил във ваша полза.
 2. Показвайте грешките на опониращия ви отбор – къде не са доказали аргументите си, къде не са оборили вашия конструктивен материал, къде не са реконструирания своя материал.
 3. Показвайте къде вие надделявате – къде сте доказали аргументите си, къде сте оборили конструктивния материал на опониращия ви отбор.
 4. Структурирайте речта си добре – хубаво е да разгледате дебата в точки на сблъсък или сравнявайки световете на отборите. 
 5. По отношение на точките за сблъсък – покажете кои точки на сблъсък печелите и обърнете внимание именно на тях. Не е важно да са всичките точки на сблъсък в дебата – опониращият ви отбор може да печели някоя от тях, но докажете защо тези, които вие сте спечелили, са най-важни.
 6. Не можете да давате нови аргументи и обяснения, но може да давате примери и оборвания по отношение на вече съществуващи аргументи в дебата.
 7. Бъдете ясни във всяка една част от речта ви и конкретно етикирайте за какво говорите.
 8. Използвайте добра реторика – съдията трябва да слуша с интерес всяка секунда от речта ви и наистина да повярва, че печелите! 

Препратки към полезни съществуващи обучения

 1. По отношение на ефективно оборване (не забравяйте, че в четвърта реч все още може да оборвате), посетете обучението ,,Ефективно оборване”.
 2. По отношение на сравения, посетете обучението ,,Сравняване и приоритизация”.

Въпроси за националния отбор по дебати

Как се кандидатства за националния?

Кандидатстването за националния се състои от три кръга. 

Първият кръг, който вече е обявен на сайта и страницата на Асоциация дебати и тече до 21 февруари 2021г. , се състои от записване на реч по дадена тема и изпращане на мотивационно писмо, в което вие трябва да покажете защо имате нужната мотивация и с какво ще допринесете към националния отбор по дебати. Най-важното при този кръг е да работите концентрирано. Имате достатъчно време да подадете добра кандидатура и да си осигурите преминаването към втори кръг. 

Вторият кръг се състои от интервю с двама от треньорите, което е разделено на две части. По време на първата се обсъжда вашето ниво на мотивация и какви умения смятате, че притежавате. По време на втората част се провежда кратко уравнение, което включва развиване и оборване на аргумент. По време на интервюто треньорите искат да научат повече за вас и да ви видят в действие. Най-важното е да останете спокойни, за да се представите най-добре!

Третият кръг е най-дългият от всичките, но и най-интересен. По време на първите няколко седмици ще получавате различни теми и проблеми, които да проучвате, за да разширите дебати познанията си. Кулминацията на третия кръг е лагер, в който ще участвате в няколко дебата срещу други кандидати. 

Какво се прави, докато си в националния?

Националният отбор тази година ще е активен от април до септември. Има различно ниво на интензивност, но треньорите се съобразяват с важните ангажименти на участниците – финални изпити, кандидатстване за университет и т.н. Но все пак всеки участник трябва да е готов да отделя по няколко часа на седмица за отбора. Ето как варира програмата му спрямо периода на дейност: 

 1. преди и по време на състезания: Националният отбор по дебати тази година ще посети Световното състезание за ученици и състезанието Арго 2021. Вероятно ще има възможност да посети и  други подготвителни състезания, но това зависи от това какви възможности се появят. Преди всяко състезание има една седмица интензивна подготовка, по време на която има ежедневни обучения или дебати. 
 2. през останалото време: Нивото на участниците трябва да се поддържа през цялото време, затова в останалите периоди ще получавате индивидуални и групови задачи, като нерядко ще участвате в дебати и обучения. Обикновено на седмица ще получавате около 2 задачи – една отборна и една индивидуална. 

Къде могат да се намерят помощни материали?

Помощни материали могат да се намерят на сайта на асоциацията, както и на следния линк: https://docs.google.com/spreadsheets/d/140ETlAf1Uq8XAxIL-EWiSlwVz2Y94FjIGD5rg7K5Kyo/edit?usp=sharing (съставен благодарение на Мария Мачева)

Тази година онлайн ли ще е всичко?

През по-голяма част от времето дейностите ще са онлайн, но покрай състезанията вероятно ще се организират подготвителни лагери, които разбира се ще са съобразени с мерките по време на пандемията.