Обучителни ресурси

  1. Описание на даден аргумент, без напълно да се докаже

Често сме свидетели на това в много и най-различни случаи. Например:

  • Аргументи за промяна в общественото мнение, без ясни последствия

Конкретен случай: “Не трябва да имаме неограничена имиграция, защото това ще доведе до негативни ответни реакции и повече хора ще станат расисти!”

 Ок, но защо тези ответни реакции и предубежденията на хората да са лоши? Как ще нарани обществото или членовете на конкретното малцинство? Сравнете го с вредите, за които другите отбори говорят.

КАК ДА ИЗБЕГНЕМ ТОВА: Опитайте да свържете всички ваши твърдения/предположения с практическа промяна, до която водят. Обяснете, че това е единственият начин, по който може да се помогне на маргинализирана група  или хората да получат информираност за проблема. Винаги търсете конкретика, която да покаже тенденцията, за която говорите.

  • Генерализирани последствия без конкретизация

Конкретен казус: “Това ще помогне за подобряване на икономиката!” 

Какви са реалните ползи от подобряването на икономиката? Кой ще се възползва?

КАК ДА ИМПАКТВАТЕ(ПОКАЗВАТЕ ПОСЛЕДСТВИЯТА): 

1) докаже, че определен резултат ще се случи и че е лош или добър; винаги търсете конкретни резултати, обрисувани с примери. 

В случая с подобрена икономика, това ще се обрисува с по-ниски цени, по-висока покупателна способност на населението, семейства, които могат да си позволят по-добър стандарт на живот. 

2) обяснете как този импакт е свързан с предложението и защо е достатъчен, за да ви спечели дебата; хубаво е да го сравните с други импакти в дебата и така да докажете важността му

2. Обясняване на защо нещо е възможно, но не и защо то е вероятно да се случи

 Конкретен казус: “Какво ще стане, ако правителството е корумпирано? Те могат да използват тази политика в своя полза!” 

Да, възможно е, но какви са вероятностите за това да се случи всъщност? Защо това означава, че ще използват политиката в своя полза? По-често ли ще се случва?

Липсва причинно-следствена връзка, обясняваща защо нещо е вероятно. Може би ви звучи правдоподобно, но не предоставяте никакви структурни средства за генериране на точки, които са от полза за вашата страна. 

КАК ДА ГО ИЗБЕГНЕТЕ:

Характеризиране – много важно. Такива аргументи разчитат на вас да опишете групата, за която говорите в много подробности; техните стимули; техния произход; информация, с която те разполагат; техните способности и какво искат. (кажете „в повечето случаи хората от групата Х ще действат по начина У като последица от Z“)

Номерирайте причините – когато сами си поставите за задача да дадете 2 или 3 причини за дадено нещо, не само ще бъдете по-убедителни, но ще постигнете и по-добра структура 

3. Преувеличение и генерализация

  • генерализация – говорим за огромна група, сякаш хората от нея имат много общи неща, когато всъщност те не действат задължително по един и същи начин

Конкретен казус: “Тази политика ще даде повече права на ЛГБТ обществото!”

Какво прави тази група? Има ли общи интереси? Всички ЛГБТ хора ли искат едно и също нещо? Какво искат и какъв е стимулът им да действат по определен начин?

Окей е да изберете по-малка група, която има общи неща и след това да защитавате защо ви е от полза тази група. Например: „Окей сме с това, че не помагаме на всички жени, защото това е голяма група, така че е невъзможно, и те имат други механизми за подобряване на ситуация си. Това, което казваме, е, че тази политика помага на най-необлагодетелстваните – самотните майки.“ 

  • Преувеличение – правене на твърде амбициозни аргументи

Например: „Това предложение ще сложи край на бедността/ще доведе до трета световна война/ще сложи край на израело-палестинския конфликт!“ 

Сигурни ли сте? Това не може да се случи само с една политика!

КАК ДА ГО ИЗБЕГНЕТЕ:

Неправдоподобно е да се докажат подобни аргументи, така че е по-добре да:

1) изберете нещо по-малко, което е по-лесно да се докаже;

2) да сте наясно с движещите се парчета; да бъдете наясно с историческите и социални причини нещо да се случва или определен конфликт да съществува; избягвайте да представяте сложни процеси твърде симплистично, защото така никога няма реалистично да успеете да ги адресирате напълно

3)  бъдете внимателни за кого говорите; конкретизирайте групите си – например не може да се сложи край изцяло на расизма, вероятно винаги ще има екстремни расисти. Има хора, които са по средата и вие можете/трябва да накарате тях да променят мнението си.

 ЧАСТ 2

4. Оставяне на аргумента ви незащитен

Не чакайте другата страна да започне да оборва аргументите ви. 

Съвети:

  1. Трябва да знаете какво да очаквате от другата страна→ винаги се опитвайте да мислите какво ще каже другата страна и какво ще се наложи да жертвате.Това става най-вече с практика, но винаги може да оставяте 1-2 минути във времето си за подготовка, мислейки как ще се развие цялостно дебата и от двете страни. 
  2. Предварително оборване→ подготвяйте атаки на вашия аргумент. Когато изграждате аргумента си, накарайте партньора ви да ви пита „защо е вярно?“ и „защо е важно?“ – мислете за повече подробности. Знайте къде са ви слабите страни и имайте отговори!
  3.  Изолирайте аргумента си с „дори и да“ – така дори и с известна несигурност ще направите аргумента полезен.

Пример:

Тема: На правителството трябва да бъде позволено да шпионира хората без тяхното съгласие

Вие: „Ако правителството шпионира хора, докато си използват телефоните, ще можем да предотвратим много терористични атаки, защото ще ги забележим дори преди да се случат.“

Оборване: „Терористите просто ще си комуникират офлайн и на живо, или ще използват кодове.“

Как да направите предварително оборване: „Да, знаем, че понякога терористите, преди да бъдат хванати, ще си пращат съобщения или ще използват кодови думи, но дори и да го направят, от нашата страна е по-добре, защото създаваме неудобства и повече стъпки, които всеки терорист трябва да предприеме, преди да извърши атака. Това е полезна практика, защото ни печели време да планираме още малко преди да започнат да извършват атаката си.“

4.                   Вторични импакти: добавете допълнителна полза към вашите импакти и ги разяснете

Може да кажете: „Тази политика ще помогне на икономиката да процъфтява и бизнесите да се развиват.“ 

Добре, но може би по-доброто състояние на икономиката означава и подобряване на политическата ситуация, развитие на качеството на живот на индивида и социалната му среда. 

5.                   Добавяне, възстановяване и реконструкция

Понякога говорителите (особено заместник министър-председателите/вторите говорители) забравят да възстановят аргументите на отбора си, които вече са били атакувани. Винаги се опитвайте да възстановите казаното от партньора си и да обясните защо оборването не е било достатъчно или защо се е провалило да събори аргумента ви по други причини.

Винаги имайте ясни записки на това, което е казал партньорът ви и оборването, което е дал другия отбор. Можете също така да говорите с партньора си за това как да омаловажавате и адресирате оборванията.

5. Ангажиране на плитко ниво

Оборването може да бъде много неща.

-Митигиращо – показва не, че нещо не е наред/не е вярно, а че няма да има толкова много ползи/вреди, колкото другата страна твърди, че ще има.

-Оборване, което хвърля съмнение върху степента на доказване на обяснените аргументи– Трябва не просто да отбележите, че някой не е доказал нещо, но и да обясните защо това (дори ако е обяснено напълно), не е вярно.

*Добри и ефективни оборвания

– Да спечелите по правилата на другия отбор. 

Вземете резултата, който другият отбор се опитва да докаже. Ако те казват, че искат да помогнат на децата, недейте просто да казвате, че ще помагате на жените, тъй като те са по-важната група, а обяснете как те (другия отбор и това, което защитават) всъщност вредят на децата. Докажете, че сте по-добри в постигането на тяхната цел.

– Ангажиране с няколко отговора. 

Често няма да успеете да оборите всичко всичко, нямате време, не всичко е релевантно. Трябва обаче да се съсредоточите върху най-силните аргументи и да посочите няколко причини защо нещо не е вярно или защо не е важно.

-Обяснете защо аргументите на другия отбор са по-малко важни. 

Обяснете как, дори да помагат на децата, тази група не е важна в контекста на дебата.

6. Липса на интеракция между аргументите (по-високо ниво)

Аргументите ви не съществуват във вакуум. Те ще взаимодействат с други аргументи в дебата, така че трябва да сте наясно с техните последици. Отборите, които печелят, знаят как аргументите им взаимодействат помежду си и какво трябва да докажат, за да спечелят. 

а) Вътрешни несъответствия (особено в характеризациите) – Един аргумент разчита на една предпоставка. Друг аргумент се основава на точно противоположна предпоставка.

Един отбор може да заяви в оборване срещу друг, че въздействието на дадена политика не е важно, тъй като на хората не им пука за нея, а в аргументите си да казват, че ще има голямо въздействие, че хората ще бъдат много ядосани и ще има негативна ответна реакция в обществотото от прилагането на подобна политика.

Как да го решим: Бъдете внимателни, защото понякога някои аргументи са взаимно противоречиви и колкото повече доказвате един от тях, толкова по-слаб става другият. Добрата отборна линия е много важна!

б) отстъпки и ненужни тежести за доказване

Най-вече в принципни дебати, когато във въпрос ви попитат „Ще подкрепите ли и Х?“. 

Пример: ТПЩ легализира всички наркотици

Опозиция: “Не трябва да легализираме наркотиците, защото държавата е морално облигирана да защитава хората от решения, които биха застрашили живота им”

Правителството може да зададе въпрос: “А бихте ли подкрепили забрана за скачане с бънджи, тъй като може да се скъса въжето?”

Важно е да се съгласите с партньора си какъв принцип защитавате, и какви позиции и примери ще използвате, за да защитите аналогични ситуации, които могат да ви бъдат зададени. Някои ситуации ще бъдат релевантни, но други може и да не бъдат. 

7. Да не мислите като съдия – голяма грешка, която може да ви коства дебата. 

А) Фокус върху логиката – трябва да изградите цялостен кейс, а не списък с ползи. 

Б) Следете дебата – как „седи“ аргументът ви в дебата и какво още трябва да направите, за да спечелите. Това, че е минала речта ви, не означава, че за вас дебата е приключил. Бъдете активни и задавайте въпроси.

В) Въздействието има значение – не е достатъчно само да се докаже защо един аргумент. Важно е също така да обясните на съдията защо това ви печели дебата. Вероятно съдията ще осъзнава кои точки печелите, какво сте оборили, какво сте доказали, но пак е хубаво да го изказвате в речите си. Г) Яснотата е важна – винаги трябва да има отборна линия; номерирайте аргументите си (точка 1, точка 2) и ги озаглавете като заключенията ви („Първо защо помагаме на децата, второ, как помагаме на малцинствата, трето…“). Бъдете наясно какви са вашите заключения и нещата, които се опитвате да докажете/постигнете. Не говорете твърде бавно, за да не сте монотонни и да не губите време, но се старайте да сте разбираеми, нещо, което трудно се постига, ако говорите твърде бързо.