Тук може да разберете повече за как да кандидаствате за домакини на Национален дебатьорски форум 2018!

Краен срок за кандидастване: 1. декември

 

 

Какво е bid система? 

Bid система представлява начин за отсяване на най-добра кандидатура за организиране на Национален дебатьорски форум 2018. Участниците попълват формуляр, в който всеки от отговорите им носи различен брой точки. Въпросите са предимно свързани с логистика, където от кандидатите се очаква да представят актуални оферти, информация и да попълнят примерен бюджет за събитието. Кандидатурата събрала най-голям брой точки ще има възможността да бъде домакин на най-голямото дебатьорско събитие.

 

Защо го правим?

 

През изминалата година много клубове сами организираха успешни събития. Ние от Асоциация дебати искаме да предоставим възможността  да организирате в своя град най-голямото дебатьорско събитие – Национален дебатьорски форум 2018 г.

 

Екипът на Асоциация дебати ще участва пряко в процеса на организиране, като остави на избраните организатори сами да изготвят проекта за събитието, да вземат най-добрите оферти и да придобият ценен опит.

 

Как може да се включите?

На състезателен принцип всички желаещи да бъдат домакин ще могат да подадат своите кандидатури до 1. декември 2017.  Те ще бъдат внимателно разгледани и оценени до 7. декември 2017.

 

Подробности за самите условия ще намерите в този формуляр.

За максимална прозрачност ви представяме матрицата, по която ще вземем решение кой ще е следващия домакин на Национален дебатьорски форум 2018!

За въпроси:

Лъчезара Тонева

lachezara.toneva@debate.bg
+359 87 793 6293

 

Мирослав Йонов

yonovm@debate.bg
+359 89 755 5305