На 6-ти май 2017 г., (събота), от 20:00 ч. в хотел „Черно море“,  гр. Варна, бул. „Сливница“№33,  ще се проведе Общо събрание на Асоциация дебати, като част от дневния ред е избиране на нов Управителен и Контролен съвет на организацията. 

Всеки, който желае и има навършени 18 години към ноември 2017 г. , има право да се кандидатира за член на Управителния и/или Контролния съвет на Асоциация дебати – София.  Мандатът на длъжностите продължава две години, от ноември 2017 до ноември 2019. Желаещите трябва да попълнят следната форма до 23:59 ч. на 28-ми април 2017 г.  Всички получени кандидатури ще се публикуват на сайта на Асоциацията, за да могат делегатите на Общото събрание да се запознаят с тях.

Всеки има право на съвещателен глас, но според Устава на Асоциацията право на глас имат само делегати на асоциираните клубове. С официалната покана и пълния дневен ред може да се запознаете на този линк.