По време на Общо събрание, което се проведе на 7.05.2017 г., членовете на тогавашната Асоциация дебати – София (на английски Sofia Debate Association) гласуваха за смяна на името на организацията. Вече официално името ни е Асоциация дебати България (или Bulgarian Debate Association) благодарение на всички нас!
Смяната на името ни символизира нещо, което отдавна е факт – Асоциация дебати се стреми да развива дебатите из цялата страна и работи с млади хора от все повече различни населени места. Нашата цел е и продължава да бъде разпространяването на дебати из цяла България и сега можем да го изразяваме и с името си!

За да отбележим новото си име ние избрахме да сменим и логото на организацията. Смятаме, че тази промяна ни описва най-добре – придържаме се към старите цели и ценности и се стремим да ги усъвършенстваме.