Между 9 и 13 май в Кранска Гора, Словения, ще се проведе международен дебатьорски обмен, който ще събере младежи от шестнайсет различни държави. Целта на събитието е участниците да обсъждат общоевропейски въпроси, да обменят идеи и да насърчи тяхната гражданска активност и дебатьорски умения.

Обменът е част от международния проект „Creating Critical Minds and Voices in Europe“, организиран от Международната асоциация за дебати и образование (IDEA), в който Асоциация дебати България е партньор

По време на събитието участниците ще имат възможността да подобрят своите познания за дебати, да научат повече за важни Европейски теми и да се запознаят с различни култури и идентичности, които съществуват в Европа.

Като част от проекта, Асоциация дебати ще изпрати 8 ученици от гимназии в страната, заедно с двама треньори.

Разходите за храна, настаняване и транспорт са покрити от организаторите.

Регистрацията е отворена до 23:59 на 23 февруари 2019г. 

Регистрационна форма

При въпроси се свържете с нас на info@debate.bg или на лично съобщение до страницата ни във фейсбук.