На 4-ти май 2019 г., (събота), от 18 ч. в зала „Киото” в хотел „Маринела“,  гр. София, бул. Джеймс Баучер 100, ще се проведе Общо събрание на Асоциация дебати България, при следния дневен ред:

  1. Отчет за дейността на Асоциация дебати България за периода януари 2019 г. – май 2019г.;
  2. Избори за членове на Управителен и Контролен съвет на организацията;
  3. Разни.

Всеки, който желае и има навършени 18 години към ноември 2019 г. , има право да се кандидатира за член на Управителния и/или Контролния съвет на Асоциация дебати България.  Мандатът на длъжностите продължава две години, от ноември 2019 до ноември 2021. Желаещите трябва да попълнят следната форма до 23:59 ч. на 12. април 2019 г.  Всички получени кандидатури ще бъдат публикувани на сайта на Асоциация дебати България, за да могат делегатите на Общото събрание да се запознаят с тях.

Всеки има право на съвещателен глас, но според устава на Асоциацията право на глас имат само делегати на асоциираните клубове.

С официалната покана може да се запознаете на този линк.