Уважаеми дами и господа,

С настоящата покана Ви уведомяваме, че на 14 декември 2018г., петък, от 15:30 ч. в “Огледална зала”, ректората на Софийски университет “Св. Климент Охридски”, ще се проведе Общо събрание на Асоциация дебати България, при следния дневен ред:

  1. Отчет за дейността на Асоциация дебати за периода март 2018г. – декември 2018г.
  2. Разни

Предложения за точки по дневния ред можете да внесете като изпратите имейл на info@debate.bg или по време на събранието.

Напомняме, че всеки има право на съвещателен глас, но според устава на Асоциация дебати България право на глас имат само делегати на асоциираните клубове за 2018г. За легитимно се счита и присъствие осъществено чрез интернет или телефонна връзка. Съответно ще бъде дадена възможност за такава по време на Общото събрание.

При неявяване на необходимия брой членове за реализиране на кворум, събранието ще се отложи с един час и ще бъде проведено при същият дневен ред, на същото място, считайки се за законно, независимо от броя на присъстващите.

С уважение,
Управителен съвет
Асоциация дебати България

Линк към поканата