Обучителна статия от Мария Мачева и Владимир Генковски

Въведение

Тази статия може да бъде използвана както от треньори, които искат да научат участниците си на специфични умения, така и от дебатьори, които искат сами да развиват своите умения за доказване на аргументи. Ще разгледаме три главни метода на подготовка:

 1. Изберете твърдение и измислете колкото се може повече причини защо то е вярно 
 2. Изберете тема, изберете страна, имате 15 минути подготовка. Изгледайте съществуващ дебат по тази тема до речта на втория говорител от отваряща опозиция. Направете реч, все едно сте в рамките на този дебат и развийте екстеншън.
 3. Изберете тема, подгответе аргументи от двете страни и гледайте дебат по тази тема, за да видите какво сте изпуснали.

Първи метод на подготовка

(доказване на твърдения)

Обстойното доказване на твърдения е полезно във всяка една част от дебата. Няма значение дали развивате конструктивен, деструктивен материал или правите сравнение – доказването на твърдения е основата, върху която вие градите вашата аргументация. Една от основните грешки, които се правят както от начинаещи, така и от напреднали, е липсата на достатъчно добри причини за доказването на верността на дадени твърдения. За целта на това на упражнение се опитайте да измислите възможно най-много причини защо даденото твърдение е вярно (след като свикнете да измисляте много причини защо нещо е вярно/важно, можете да подбирате най-добрите анализи, които да представите в дебата). 

Стъпка 1: Вземете твърдение от вида ,,Х ще доведе до У”.

Стъпка 2: Характеризирайте група Х, която тази тема променя/кара да действа по различен начин – какви са правили в статуквото, какви са нейните интереси/нужди?

Стъпка 3: Базирано на това, докажете твърдението с колкото се може повече причини

Стъпка 4: Докажете важността на следствието У – защо то е нужно, защо е най-важното нещо в дебата, с какво ще помогне и на кого?

Опитайте се да дададете 5 причини за даденото нещо, после 8, после 10, давайте колкото се може повече причини. Замислете се кои са най-силни и вече ще знаете някакви потенциални анализи и обяснения, които да вкарате в даден дебат по тази или близка тема. 

 1. В темата: ,,ТПЩ премахне проверките на криминалното досие при кандидатстване за работа”, единият аргумент от страната на правителството е: Премахването на проверките на криминалното досие  при кандидатстване за работа (Х) ще намали престъпността в уязвими малцинствени квартали, защото е по-вероятно хора да имат работа (У)

→ Защо хора в малцинствени квартали извършват престъпления в статуквото? 

→ Защо без тази политика компании не наемат такива работници?

→ Какво се променя? Защо е вероятно работодателите да ги наемат на работа след тази политика?

→ Защо е важно уязвимите хора да имат работа?

Втори метод на подготовка

(развиване на екстеншъни)

Ако сте поставени да дебатирате в долна камара във формата Британски парламентарен – екстеншънът ви е едно от най-важните неща за развиване. Подробна статия за как да развивате екстеншъни може да намерите тук. Това упражнение ще ви помогне да затвърдите уменията, обяснени в статията.

Стъпка 1: Намерете записан дебат и си дайте 15 минути време за подготовка – все едно сте на истински дебат. През това време се опитайте да измислите възможно най-много аргументи и решете кой да развиете спрямо дебата, който сте си пуснали( Записани дебати за упражнение можете да видите по-надолу).

Стъпка 2: Изслушайте първите четири речи (ако подготвяте правителство) / пет речи (ако подготвяте опозиция) и спрете записа.

Стъпка 3: Поставете се на мястото на отбора от долна камара, за който сте се подготвили и развийте своя екстеншън.

Стъпка 4: Изслушайте аргументите на отбора, чието място сте заели, и се замислите – кое е общото между вашите аргументи, кое е различното, кое бихте могли да направите по-добре следващия път?

Трети метод на подготовка

(подготвяне на тема → може да  гледате дебат по нея)

Понякога е добре да вземете няколко теми и да подготвите структурирани аргументи за двете страни, на които да отделите повече време. Друг път е добре да прекарате 15 минути да измислите 1-2 аргумент, и след това да гледате записан дебат, с който да сравните вашите аргументи. Примерни дебати и теми:

 1. БП дебат на български език: https://www.youtube.com/watch?v=AlTGeHSMu-Y

Инфослайд: Нормата на определящото десетилетие е културна норма, която силно подтиква младите между 18 и 30 години упорито да преследват целите си в живота дори и за сметка на значително пренебрегване на първичните си желания. Като част от тази норма е възприето да максимизират образователната стойност на повечето си занимания, да искат повече отговорност на работа, да търсят изгода от социалните си връзки и силно да укоряват времето, в което не се извършват продуктивни дейности.

Тема: Това правителство е против нормата на определящото десетилетие 

 1. БП дебат на английски: https://www.youtube.com/watch?v=SfPQlXPewSI

Тема: This house believes that the criminal justice system should not consider retribution as a factor in sentencing.

 1. Дебат във формат ,,Световни училища” на български език: https://www.youtube.com/watch?v=ETmVm2Gb6V0

Тема: ТПВ, че кампаниите за закрила на бежанците не трябва да включват снимки, показващи графично страданието на бежанците

 1. Дебат във формат ,,Световни училища” на английски език: https://www.youtube.com/watch?v=hd06zM7kNe0

Тема: ТПВЧ работници мигранти, които не са граждани на страната, в която работят, трябва да могат да да гласуват в местни и национални избори. 

 1. Допълнително теми за подготовка: 
 • Теми от състезания
 • ТП в развиващи се държави ще наложи по-високи данъци на чуждестранни компании конкуренти на националните производители.
 • ТП, като организация за защита на животните, предпочита да се фокусира върху подобряване на третирането на животните пред това да намалява консумацията на животински продукти
 • ТПЩ държи спортните клубове отговорни за действията на техните фенове