Четвъртото издание на IDEA Debate Exchange ще се проведе от 20 до 28 август в Турку, Финландия.  

Целта на проекта е да повиши кооперацията между организациите, работещи за разпространението на дебати в Европа и да подобри уменията на техните кадри. Участниците постигат това като обменят опит и добри практики от своите собствени държави. 

Обменът предлага обучения в две направления: за обучители (coaches) и за треньори (trainers). Участниците в направлението за обучители ще получат разнородни знания и умения за организиране на дебати: промотиране, набиране на участници, набиране на средства, организиране на събития, провеждане на обучения. Академията за треньори, от друга страна, ще цели задълбочено да подготви треньори по дебати. Програмата се състои от сесии, водени от опитни треньори, както и семинари, на които домакини ще са дебатьорски организации, и по време на които ще могат да обменят опит и да търсят заедно решения на проблеми, които срещат по време на работата си. 

Други компоненти от програмата за практически ден, по време на който организират състезание по дебати, като съдийстват, табулират, дебатират или са треньори. В допълнение, ще има сесии посветени на създаване на съвместни инициативи, socials и екскурзия, по време на която ще опознаете част от Финландия.

Предишните издания на обмена се състояха в София България, Любляна, Словения и Хоорн, Холандия. 

Участниците могат да изберат в кое от двете направления да се включат. Участието в направлението за обучители (coaches) e безплатно за участници от партньорски организации (Асоциация дебати е такава), а участието в направлението за треньори струва 175 евро. 

Настаняване, храна и всичко, включено в програмата, се покрива от организаторите. 50% от пътните разноски се покриват (с лимит до 125 евро).

Асоциация дебати ще може да изпрати между 2 и 4 участници, като броят им зависи от качеството на получените кандидатури и броят на участници, записан от другите партниращи си организации. Желаещите да кандидатстват могат да го направят на този линк. 

Краен срок: 15 юни