Ако желаете да се присъедините към екипа на Асоциация дебати България като стажант, може да кандидатствате още сега към някой от нашите вътрешни ресори.

В момента АДБ провежда най-мащабната си стажантска кампания, като имате избор от общо осем позиции: видеообработка и фотография, дизайн, клубна мрежа, маркетинг, обучително звено, обучителни ресурси, партньорства и спонсорства, проектов мениджмънт.

1 – Видеообработка и фотография

Стажантите в този ресор трябва да притежават базови умения в заснемането на видеа, обработката на снимки и редактирането на съществуващи видеа. Силно препоръчителни са предишния опит и разбиране на програми за видеообработка (пр. Sony Vegas, Adobe after effects и т.н.). Необходимо е и наличието на подходящо оборудване (камера).

2 – Дизайн

От стажантите по дизайн се изисква разбиране на и опит с програми като Adobe Photoshop, Illustrator, Corel Draw и други, както и умения при изработването на дизайн за събития (напр. корица за събитие, изображение с представяне на главен съдия или лектор и т.н.).

3 – Клубна мрежа

Стажантите в ресор „Клубна мрежа“ ще поддържат активна комуникация с асоциираните клубове из цялата страна и от тях ще се очаква да предоставят помощ в координирането на събития като обучения.


4 – Маркетинг

Стажантите трябва да притежават отлична езикова култура, умения за писане на кратки информативни статии, желание и умение за провеждане на писмени и видео интервюта, способност за боравене с масовите социални мрежи и платформи (Facebook, Instagram, WordPress и т.н.).


5 – Обучително звено

От стажантите ще се очаква да помагат в организацията на регионални и национални обучения, да имат умения за работа с пакетите на Microsoft и Google и да са способни в координирането на големи групи хора.


6 – Обучителни ресурси

Стажантите ще са ангажирани със създаването на образователни видеа, кратки обучителни статии и превод на материали от английски. Изискват се творчески подход към поднасянето на обучителни материали, грамотност и добра езикова култура.


7 – Спонсорства и партньорства

Стажантите трябва да притежават умения за създаване на материали за промотиране на дейност, умения във формалната комуникация и опит в организацията на събития. За бонуси са считани опитът с Mailchimp и организирани събития за набиране на средства.


8 – Проектов мениджмънт

Стажантите ще имат задължения, свързани със събирането и обработването на данни, работа с текущия УС относно ежеседмични задачи, комуникация с партньори, помощ на организаторите на събития при подробното им планиране. Задължителни са основните познания при използване на Microsoft и Google пакети (особено отличното владеене на Excel).

Всеки, който желае да се включи, ще трябва да премине през първия етап, който е попълване на формата за кандидатстване, включваща подробен отговор на последния въпрос. Кандидатите, които са подбрани след първия кръг, ще бъдат поканени на следващия етап – онлайн интервю с координатора на кампанията за стажанти и представител на съответния ресор. За някои стажове ще се проведе и трети финален етап, в който се включват отново подбрани кандидати. Той ще представлява практическа задача, пряко обвързана с дейностите на съответния ресор.

Условията за кандидатстване включват всеки кандидат, който е изпратил своята кандидатура през онлайн формата, да бъде съгласен да имаме достъп до лични му данни и да ги съхраним конфиденциално. Преди официално включване в екипа ни родителите на кандидатите под 18 години трябва да декларират съгласие за гореспоменатото. Продължителността на стажантските позиции е между два и шест месеца, договорено според възможността и желанието на всеки одобрен кандидат. Договорът, който се сключва, е граждански и позициите са неплатени. Всеки стаж може да бъда изпълнен дистанционно и не е нужно да стажантът да се намира в София по време на стажа. Всеки успешно приключил стажант ще получи сертификат и препоръка, както и ще има възможността да работи с координатор от екипа.
Крайният срок за кандидатстване е 23:59 на 24/11/2019. Всеки кандидат ще бъде уведомен чрез имейл дали отпада или продължава към следващият етап.

Форма за кандидатстване – https://forms.gle/MmV3GYsPkMhHWp7k9