Представяме ви последната част от стажантите на асоциацията. Това са отговорите на Захари, Ремина и Йордан от категория обучителни ресурси

Йордан:

1.Как се казваш?

Йордан Георгиев

2.Представи се с няколко изречения.

На 18 години съм от град София и ще бъда 12 клас в Американския колеж. Занимавам се с дебати от вече 4 години. Участвал съм на доста състезания в страната и в чужбина. Класирал съм се на финали на някои от тях и съм се развивал доста докато го правя. В последните години участвам активно и като съдия.

3.Какво те подтикна да кандидатстваш за тази позиция и какво очакваш от нея.

Дебатите винаги са били огромна част от живота ми и в момента, в който разбрах, че ще мога да помогна по някакъв начин на обществото в България веднага се мотивирах. Смятам, че ще бъда много полезен, в това да превеждаме текстове, който след това да бъдат достъпни за всички. Очаквам да бъда част от един доста мотивиран екип от млади хори, с които да работя, за да мога да помагам на всички.

4.Разкажи ни нещо интересно за себе си.

В свободното си време много харесвам да уча чужди езици самостоятелно и да пиша поезия и различни текстове.

Захари:

1.Как се казваш?

Захари Николаев

2.Представи се с няколко изречения.

Обичам да плувам, да гледам обучения по дебати и да слушам разговори на немски

3.Какво те подтикна да кандидатстваш за тази позиция и какво очакваш от нея.

Извличам огромна полза от обученията, които гледам и искам те да са достъпни и за хора, които нямат моя късмет. Очаквам да разпространяваме обучителни материали с цел подобряване на качеството на дебатите в България.

4.Разкажи ни нещо интересно за себе си.

Преди по-малко от седмица бях доброволец на европейското първенство по дебати и срещнах някои от хората, които правят онлайн обучения.

Ремина:

1.Как се казваш?

Ремина Алексиева

2.Представи се с няколко изречения.

Аз съм Ремина и се занимавам с дебати от 3 години. Уча Психология и Поведенчески науки в Англия.

3.Какво те подтикна да кандидатстваш за тази позиция и какво очакваш от нея.

Като президент на клуб по дебати осъзнавам липсата на достъпни и приложими обучителни ресурси.
Именно затова, реших да допринеса за развитието на качествен материал по отношение на това как да сме по-добри дебатьори и оратори. Ресурсите, които разработваме могат да дадат много повече от добри методи и съвети. Стараем се всяко обучение да предаде и многогодишен опит на изпитани дебатьори, като подкрепяме всяка практика с действителни примери. Очаквам с това начинание да подобря приемствеността на дебатите като не просто занимание, а изкуство.

4.Разкажи ни нещо интересно за себе си.

Писането ми е страст от дете и с удоволствие го правя професионално понастоящем. Занимавам се любителски с музика и режисура.