Какво е да си част от НПО?

Управителният съвет е основен фактор за съществуването на една успешна и ефективна направителствена организация. Той стои зад всички реализирани събития и проекти и зад експоненциалното развитие на организацията. Следователно работата на член от УС на НПО се предполага да бъде изключително натоварваща и без очевидни лични благоденствия. Дали това обаче е реалността и ако да, какви са основните причини, поради които някой би доброволно станал част от УС. Отговор на тези въпроси получаваме от един от видните членове на УС – Йоана Вълова. Йоана Вълова е студентка в Софийски университет „Св. Климент Охридски“, специалност „Право“.  Нейната дебатьорска кариера започва в клуба по дебати на Американския колеж в София и продължава с кандидатирането й за УС на АДБ през 2019 година. Изявява се на международни състезания по медиация и преговори. 

Какво е да си част от Управителния съвет на АДБ?

  • Възприемам участието ми в УС на АДБ най-вече като възможност да допринеса със собствените ми усилия и умения за развитието на кауза, която смятам за важна и която силно ме вълнува. А отделно като изживяване има много причини, поради които е ценно да си в УС. От една страна, заради социалните връзки, които изграждаш с хора с общи интереси. От друга, като част от УС си възможно най-интегриран в процеса на организиране на дебати и обучителни събития, а с това идва и възможност да влияеш на тези процеси, да ги променяш, ако виждаш начин нещо в тях да стане по-ефективно например.

Какви са отговорностите ти?

  • Членовете на УС имат индивидуални отговорности в зависимост от ресора, който оглавяват. Например аз оглавявам ресор “Маркетинг”, където се пишат и редактират статии, отговаря се за облика на сайта и социалните мрежи, съблюдава се работата на стажантите. Отговорностите по организиране на събития на Асоциацията се поделят между всички членове на УС, като за едно събитие най-често има двама основни отговорници, които избираме помежду си. За следващото събитие са други двама и т.н.

Какви са изискванията за да бъдеш в Управителния съвет?

  • Общото събрание трябва да ви хареса и да гласува за вас. Извън това, според мен, най-важното изискване е да имате време и искрено желание да работите усилено за развитието на дебатите в България.

Защо да стана част от организация?

Защо се кандидатира за управителен съвет?

  • Преди да се кандидатирам, си дадох сметка, че дебатите са най-сериозното ми хоби и че съм взела големи ползи от това да съм състезател. Тогава и осъзнах колко е важна Асоциацията като структура – да дава тези ползи на хора като мен, да им помага да се развиват. Така че за мен беше време да “върна” на дебатьорското общество това, което бях получила. 

Какво си постави като задача в началото на мандата и постигна ли го?

  • Когато се проведоха изборите, казах на Общото събрание, че най-важното е да положим същите усилия, които положи старият Управителен съвет, за да вървим напред. Истината е, че развитието на АДБ беше достатъчно добро тогава и е достатъчно добро сега, така че не е имало нужда и не съм се ангажирала с радикални реформи. Поставих си като задача прости, но важни неща – да съдействам при организирането на събития, да популяризираме повече дебатите. Мисля, че успях да ги изпълня. Нещо, по което все още работя и не съм постигнала напълно, е създаването на максимално прозрачен механизъм за членовете на АДБ за достъп до това какви решения се взимат на УС. Нямам предвид, че сега нямаме такъв – всички желаещи могат да присъстват на срещи на УС. Въпросът е това да е ясно и достъпно за повече хора.

Какво мислиш за АДБ след 2 години в Управителния съвет?

  • Същото, което мислих за АДБ и преди да съм част от УС. Това е една организация, която има истински полезен ефект върху развитието на българските ученици и студенти.

Какво би посъветвал човек, който обмисля да се кандидатира за член на УС?

  • Винаги е полезно човек да прави и нещо различно от ходенето на университет. Ако само това е основното ви занимание, аргументът “нямам време” рядко ще е валиден като причина да не станете член на УС.