Започнах да се занимавам с дебати преди около шест години уж само за
едно състезание, за което брат ми ме помоли, и ето ме днес.
Нещото, което изключително ценя и харесвам е, че разви у мен желанието
да искам да чуя мнението на отсрещната страна.

Занимавам се с „не чисто“ дебатьорската страна на дебатите от няколко
години и досега не ми е било скучно нито за момент, всъщност се чувствам
много привилегирована и щастлива да репрезентирам тази идея.

Нещото, върху което първо бих искала да наблегна, е повече хора да станат
част от нашия екип, за да видят колко различен и интересен е процесът от
другата страна.

Забавен факт за мен? – Не вярвам, че чорапите се продават на чифт, за да се носят заедно.