IMG_8687-1

С какво се занимаваш?

Студент по право съм в СУ „Св. Климент Охридски“, успоредно с което се опитвам да върша доброволен труд в разнородни младежки организации.

Какво ти носят дебатите?

Освен непрестанните запознанства с амбициозни млади хора, дебатите ми предлагат нов поглед върху света, който считам че пред един млад и неопитен човек като мен трудно би се открил сам.

Каква е ролята ти в организацията?

До скоро официално нямах именувана позиция в организацията, въпреки това обаче винаги съм имала възможността да се занимавам с нови проекти и да участвам в организационния процес на събитията на Асоциацията, наравно с целия екип, за което съм изключително щастлива. Със сигурност не мога да дам точно определение на своята роля, но гордо мога да заявя, че покрай нея усвоих бързо да се приспособявам към липсата на сън, на здрави нерви и на граница между приятелски и професионални отношения с всеки един член на АДС.