Асоциация дебати и фондация BEST (Bulgarian English Speech and Debate Tournaments) търсят десет силно мотивирани гимназисти от цялата страна, които да представят България на международно състезание по дебати в Европа. 

Националният отбор ще премине през интензивна подготовка по дебати с опитни треньори през април и май месец, след което ще бъде изпратен на престижно международно състезание по дебати в чужбина. Блаодарение на незаменимата подкрепа от фондация Америка за България, всички разноски ще бъдат покрити, включително транспорт, такси за участие и храна. Не е необходим предишен опит в дебати, за да кандидатствате!

Процедура за кандидатстване:

Част първа: писмена апликация
Краен срок: петък, 7 април

  • Есе с дължина до 800 думи, на английски език
    Тема: Do you think the world would be a better place without religion? Please provide reasons both for and against that statement.
  • Мотивационно писмо с дължина ок. една страница, на английски език
    Насочващ въпрос: Why do you want to be a member of the National Debate Team and how would you contribute to the team if selected?
    Моля, изпратете чрез имейл есето и мотивационното писмо до info@bestfoundation.bg и registration@debate.bg не по-късно от петък, 7 април 2017г. 

Част втора: интервю (само за селектираните след част първа кандидати)
След разглеждане на писмените апликации, ще се свържем с Вас, за да Ви съобщим дали сте избран за втората част от селекцията. Интервюто ще се проведе от представители на BEST и Асоциация дебати и ще се състои в две части: (a) общи въпроси, свързани с мотивация, личностни качества и умения; (b) импровизирана аргументация, по време на която ще Ви бъде зададена тема, по която да размишлявате и да представите аргументи, подкрепящи едната страна.

Ако имате въпроси, не се колебайте да се свържете с нас на info@bestfoundation.bg и registration@debate.bg.