Асоциация дебати Ви кани да се включите в Национално състезание по дебати за ученици!

 
Формат: Световни училища, отбори по трима
Състезанието ще се проведе в София
Теми: подготвени (обявени предварително) и неподготвени (обявени на място)
 
Настаняване: хотел Рила, София
Език: български
Капацитет: 30 отбора
 
ПРОГРАМА:
7 юли, петък
17.00 – откриване
17.30 – обявяване тема за I кръг (подготвена тема)
17.40 – 19.10 – I кръг
19.30 – вечеря
 
8 юли, събота
7.30 – 8.30 – закуска
9.00 – събиране и преброяване
9.15 – обявяване на тема за II кръг (неподготвена тема)
9.15-10.15 – време за подготовка
10.15 – 11.55 – II кръг
12.10 – обявяване на тема за III кръг (подготвена тема)
12.20 – 13.50 – III кръг
13.50 – 14.30 – обяд
14.30 – обявяване на тема за IV кръг (неподготвена тема)
14.30 – 15.30 – време за подготовка
15.30 – 17.00 – IV кръг
17.20 – обявяване на тема за V кръг (подготвена тема)
17.30 – 19.00 – V кръг
19.30 – вечеря
 
9 юли, неделя
7.30 – 8.30 – закуска
9.00 – събиране и преброяване
9.15 – обявяване на тема за полуфинал (неподготвена тема)
9.15-10.15 – време за подготовка
10.15 – 11.45 – полуфинал
12.00 – обявяване на финалисти и тема за финал (подготвена тема)
12.10 – 13.10 – финал
13.30 – 14.00 – награждаване
 
ТАКСА УЧАСТИЕ:
Таксата участие за асоциирани членове на Асоциация дебати е както следва:
  • 35лв. с осигурени нощувки на 7. и 8. юли, както и с закуски, вечеря на 7. и 8. юли, и обяд на 8. юли
  • 25лв. без нощувка, с осигурени вечеря на 7. и 8. юли, и обяд на 8. юли

Таксата участие за тези, които не са асоциирани членове на организацията е както следва:

  • 40лв. с осигурени нощувки на 7. и 8. юли, както и с закуски, вечеря на 7. и 8. юли, и обяд на 8. юли
  • 30лв. без нощувка, с осигурени вечеря на 7. и 8. юли, и обяд на 8. юли
 
РЕГИСТРАЦИЯ:
Необходимо е отборите да се състоят от трима души, които са част от един клуб по дебати или, в случай че такъв не съществува, от едно и също училище.
Местата ще бъдат разпределени на следния принцип:
  • Асоциираните клубове ще получат преференция, като първо на всеки от тях ще бъде дадено по едно място, после второ и така до запълване на местата, на които клуба има право.
  • В случай, че останат свободни места за отбори, незаети от асоциирани клубове, оставащите места ще бъдат дадени на записаните отбори от неасоциирани клубове, като първо ще бъде дадено по едно място, по ред на записване, в последствие второ и така до запълване максималния брой отбори на състезанието.
Краен срок за регистрация: 2. юни 2017, 23.59 часа.