Между 5-7 май 2018 в София организирахме Национално ученическо състезание по дебати. В състезанието се включиха сто и петдесет дебатьори и над трийсет съдии. 

Форматът на състезанието предполага два вида теми – подготвени (обявени предварително) и неподготвени (обявени един час преди началото на дебата). 

Подготвени теми: 

1. ТП* ще премахне всички държавни политики, които предлагат субсидии, данъчни облекчения или заеми с преференциални условия, обвързани със закупуването на жилище.
2. ТП вярва, че когато става въпрос за запазване на застрашени видове, частни организации са по-добри от държавата.
3. ТП, в периоди на икономическа рецесия, ще премахне политики, които запазват природата, но забавят развитието на икономиката.
4. ТП вярва, че държавите от Югоизточна Азия трябва да забранят на своите граждани да мигрират към държави с високи нива на експлоатация на техните граждани (Катар, Саудитска Арабия и т.н.).
5. ТП ще позволи на компании да купят правото да управляват градове, които са в тежко икономическо състояние.
6. ТП, в етнически разнообразни държави, ще задължи етническото съотношение във всички квартали да е същото като съотношението в държавата.

*ТП – това правителство, използва се за назоваване на отбора, който утвърждава темата. Не става въпрос за конкретно правителство.

Темите от състезанието: 

Първи кръг: ТП вярва, че когато става въпрос за запазване на застрашени видове, частни организации са по-добри от държавата.

Втори кръг: ТП вярва, че е морална облигация на либералите от източноевропейски държави да останат в родината си, вместо да емигрират в прогресиращи Западни държави. 
Инфослайд: Либерализмът е политическо виждане, базирано на свобода и равенство. Либералите подкрепят принципи като равенство между половете, свобода на избор, слово, вероизповедание и движение. 

Трети кръг: ТП вярва, че държавите от Югоизточна Азия трябва да забранят на своите граждани да мигрират към държави с високи нива на експлоатация на техните граждани (Катар, Саудитска Арабия и т.н.).

Четвърти кръг: ТП ще задължи новинарски платформи да оперират като организации с нестопанска цел.
Инфослайд: Организацията с нестопанска цел е организация, която не разпределя бюджетния си излишък между собствениците или акционерите си, а вместо това го използва, за да постигне поставените цели. 

Пети кръг: ТП ще позволи на компании да купят правото да управляват градове, които са в тежко икономическо състояние.

Четвъртфинал: ТП вярва, че родители от малцинствени групи трябва да предпазват децата си от факта, че расизмът съществува, възможно най-дълго време. 

Полуфинал: ТП подкрепя саморазправата в бедни квартали с високи нива на престъпност. 
Инфослайд: В квартали с високи нива на престъпност и бедност често се срещат групи хора, които използват саморазправата като средство за запазване на реда. 

Финал: ТП, в периоди на икономическа рецесия, ще премахне политики, които запазват природата, но забавят развитието на икономиката.

 

Победители:

Победител в състезанието е отбор от II Английска езикова гимназия – „Продуктово позиционирани“. Първо място като индивидуален говорител зае Андреа Малинова от I Английска езикова гимназия, второ – Валентина Великова от същата гимназия, а на трето място е Мариела Михайлова от ПАГ „Гео Милев“ – Русе. 

 

Националното ученическо състезание по дебати се случи благодарение на подкрепата на Фондация „Америка за България“

Изказваме благодарности към всички участници и съдии за страхотното представяне. На доброволците за неизчерващия се ентусиазъм и отлични умения за ориентация и бързи реакции. Не на последно място – на партньорите ни от Софийски университет за предоставените зали.