Николай Ангелов

I курс, Право, Софийски университет

Смятам, че най-голямата ми мотивация се крие в искрената ми любов към дебатите и цялостната им кауза. Дебатите се появиха в моя живот в доста критична за мен възраст и ситуация и напълно промениха живота ми към по-добро. Дебатите и хората, които те привличат са много често едни от най-близките ми хора и тези, които са ми помогнали да стана човека, който съм днес. Поради тези причини в каквато и да е ситуация ще имам цел да направя най-доброто за цялото дебатьорско общество, защото осъзнавам неговата важност за всеки човек.

Имам доказан опит като президент на клуба по дебати в своето училище, който увеличи посещаемостта си 4 пъти само за няколко месеца. Организирал съм различни събития извън сферата на дебатите, свързани с младите и развиването на гражданско общество.

Важен приоритет за мен е организирането на повече обществени събития, свързани с дебати – публични дебати, дискусии и събития с цел гражданско образование на младите. Това непременно трябва да се случи чрез партньорство с други организации, с които имаме общи цели, което да доведе и до повече участия на дебатьори във важни обществени събития. Продължаване на работа с Министерство на образованието за въвеждане на дебатите в образователната система също е важен аспект от партнирането.

Интересен факт? – Успях да създам „клуб по дебати“ в училището си когат бях 7-ми клас (2011 година) без да знам за съществуването на Асоциацията, която тогава тепърва се е създавала и развивала.