От ерата на Древна Елада дебатите са били едни от най-важните инструменти за вземане на по-информиран избор. Те са окуражавали  политическата толерантност и конструктивния диалог. 

В наши дни дебатите се прилагат в политически кампании, като  метод в обучението и като образователна игра. Те помагат за изграждането на важни умения като говоренето пред публика, съставянето на аргументи и работата в екип. 

 Дебатьорските игри са широко разпространени по целия свят. Играта има за цел двете страни (правителство и опозиция) да представят своите тези за решения на зададен проблем и да ги защитават. 

   В България дебатите са широко разпространени сред ученици и студенти. Организират се състезания, даващи възможност на дебатьорите да покажат своите завидни умения. В продължение на няколко години се развиват сред младежите. 

  През 2011 година екип от млади ентусиасти в Технически университет София основават Асоциация дебати България. Целта на Неправителствената организация е да работи за развитието и популяризирането на дебатите сред младите хора в страната ни. Организацията разполага с екип от отговорни и амбициозни хора, които неуморно работят върху каузата. Основната цел е дебатите да достигнат до възможно най-много хора, защото те са нещо, което може да помогне да се изгради активно гражданско общество.

 Асоциацията дава възможност на начинаещите да се потопят в изкуството на дебатите чрез образователни обучения под различни форми. Тя осигурява възможността на всеки, който се интересува от тази дейност, да получи нужната му информация чрез обучения – на живо или онлайн, редица състезания и събития, Национален дебатьорски форум. Всеки, който има интерес и иска да развие дебатьорските си умения, може да се обърне към асоциацията за помощ.

 За нея е от голямо значение клубната връзка и поради тази причина тя има екип от ентусиазирани хора в различни градове, които я поддържат.  Всеки клуб, който е с повече от петима членове и има желание да се включи активно в развитието на дебатите в България, може да се асоциира и да стане част от екипа. Асоциацията подкрепя клубовете на местно ниво да организират състезания и събития, предоставя им обучители, когато се нуждаят и други нужни за тях ресурси.

Друг проект, с който се занимава асоциацията и продължава да развива и до този момент, е Националният отбор по дебати на България. Всяка година отборът взема участие на едни от най-престижните международни състезания и се нарежда в челните позиции сред най-добрите отбори в света. Този проект на асоциацията дава възможност на млади и талантливи дебатьори, които са в гимназията, да подобрят уменията си и да представят страната на международно ниво.

 За екипа на асоциацията е от голямо значение да помогне на младите дебатьори в развитието им за в бъдеще. Поради тази причина ежегодно се организира кампания за набиране на стажанти в различни ресори, които асоциацията обучава и наставлява. Стажът дава възможност на ентусиастите да придобиват нови умения, учи ги на работа в екип и комуникативност, дава им възможност за обмен на идеи и ги прави по-отговорни личности. 

 Каузата на Асоциация дебати България е да направи  младите и талантливи дебатьорите бъдещи отговорни и активни граждани, които имат лидерски способности, но в същото време да умеят да работят в екип.