Стратегия:

 • Задаване на въпроси: Винаги задавай въпрос, който кара говорителя да обсъжда материала на твоя отбор или изтъква противаречие/слабост в тезата му. Останалите въпроси като тези, които целят да стреснат или да накарат говорителя да говори извън контекста на темата, нямат особена тежест за съдията. Постарай се да обясниш въпроса си в 15 секунди и да е максимално кратък и ясен.
 • Приемане на въпроси: Старай се да приемаш между един и два въпроса в речта си като не е хубаво да са последователни. Обикновено аз давам един въпрос по оборването ми и един въпрос по собствените ми аргументи.
 • POI от долната към горната камара (в Британски парламентарен формат): Добра идея е да накараш опониращият отбор в горната камара да говори за нещо, свързано с твоя материал, за да изглежда по-важен в дебата. Така и съдията има ясна лилия на сравнение между твоя отбор и отбора от горната камара. Постарай се обаче да задаваш подобни въпроси на втория говорител от опониращия отбор (ако си правителство) или да задададеш въпроса по начин, който не описва напълно целия ти нов материал (на всяка друга позиция). Това се прави, за да не ти „открадне“ новия материал отбора от горната камара.

Уважение:

 • Гледай да задаваш само въпроси със стратечиска стойност за дебата.
 • Избягвай да се изправяш за въпрос заедно със съотборника си или с двамата говорители от другия отбор.
 • Изчакай мининум 20 секунди преди да станеш за нов въпрос след като ти откажат.
 • Избягвай да казваш повече от една дума когато ставаш за въпрос преди да ти дадат думата.
  Целта на това е да привлечеш вниманието на говорителя и всичко, което може да се интерпретира като неуважение или направо прекъсване на речта му, може да се санкционира от съдията.

Отборна линия:

Полезно е като се сетиш за въпрос, да го напишеш на листче и да го покажеш на съотборника си. Често се случва да искате да зададете един и същ въпрос и като ставате и двамата да стреснете говорителя, който да не приеме нито един от вас. Често съотборниците ми са ме спирали да задавам доста тъпи въпроси, които потенциално могат да помогнат на опониращият отбор.

POC (Point of clarification) = пояснителен въпрос:

Използва се в началото на дебата. Най-често се използва ако първото правителство пропусне да даде модел на тема, коята го изисква, или даде неясен такъв. Иначе когато откровено не разбираш някой аргумент или контекста, в който той се вкарва в дебата. Препоръчително е със ставането си да кажеш на говорителя, че е пояснение с не повече от една дума и уважителен тон.

Други съвети:

 • Най-вероятно е да приемат въпроса ти между аргументите си или в последната допустима за въпроси минута.
 • Избягвай да коментираш приемането или отказването на въпоси по време на речта си или преди нея. Прецени на кого да дадеш или да откажеш въпрос.
 • Ако някой вече е питал други говорители нерелевантни или несъстоятелни въпроси, избягвай да приемаш въпроси от него.
 • Ако никой не ти зададе въпрос, в последната допустима минута покани опониращите ти отбори да попитат нещо. Така показваш на съдията, че си проактивен.
 • Ако си объркан от нечий въпрос, не бързай да му отговаряш или да го игнорираш. Попитай каква е връзката между въпроса и дебата или точката, по която говориш. Ако въпроса все пак ти се струва безсмислен, обясни в рамките на 10 секунди защо не е част от дебата или е несвързан с основната ти теза.

Ако имате въпроси или критики, можете винаги да ми пишете. Надявам се да е било полезно и ще се радвам да напиша подобни неща по теми, които ви интеруват.

Можете да се свържете с Моника Найденова на monika.naydenova@debate.bg.