Raycho Raychev

 

С какво се занимаваш?

Най-общо казано се занимавам с младежки политики. Това включва ученическо и студентско самоуправление, структурен диалог, както и младежко овластяване на местно и национално равнище. Пристрастен съм да ходя и организирам събития с висока образователна стойност, но още повече съм привързан към природата, така че гледам да ги съчетавам.

 

Какво ти носят дебатите?

Емоция. Нови хоризонти. Вдъхновение. Приключение. Приятели.

 

Каква е ролята ти в организацията?

Смятам, че имаме добър работен механизъм, защото използваме силните страни на всеки, за да постигнем оптимални резултати. Приобщен съм към организацията на събития, активно разширявам институционалните и корпоративни контакти на Асоциацията. Известно време тренирах клуба в 22. СОУ, сега ще поема клуба в Нов български университет.