Румяна Пенева, 23 г., завършила Американския университет в България

Започнах да дебатирам, когато бях в 10-ти клас. Още от самото начало ми хареса факта, че обсъждахме теми, за които не говорехме в училище или с приятелите ми, а бяха важни и интересни. С времето започнах да откривам безброй хубави неща в дебатите. Гъвкавостта и разбирането, които получаваш, като защитаваш позиции, които не са задължително твои; уменията за работа в екип, които изграждате със съотборника ти; колко е важно младите хора да имат самочувствието, че имат какво да кажат и заслужават да бъдат изслушвани… списъкът може да продължава дълго.

Кандидатирах се за КС, за да мога да помагам при нужда и да имам поглед над организацията.

На организационно ниво се надявам да сме постигнали растеж и по-голяма устойчивост.

Имам много сладък лабрадор.