Между 9 и 13 май в Словения се проведе международният дебатьорски обмен “Creating Critical Minds and Voices in Europe”, организиран от IDEA. Българската група, взела участие в обмена, разказа за своето преживяване и наученото по време на събитието.

По време на обмена участниците имаха възможност да посетят различни лекции и обучения, водени от едни от най-утвърдените дебатьори на международната сцена, а после и да дебатират срещу други чуждестранни отбори. Българската група е единодушна в мнението си, че високото ниво на обучителите и съдиите е един от най-големите позитиви на събитието и допринася за бързото и ефективно усвояване на научените дебатьорски техники. Самите обучения се открояват с разнообразната материя, която покриват – на участниците се дават не само съвети за това как да се подобрят като дебатьори, но и се провеждат лекции по важни актуални теми като човешките права и климатичните промени.

Като безспорно предимство на обмена нашите дебатьори определят огромния брой лекции, които протичат едновременно. Според тях, по този начин се дава максимална гъвкавост и свобода на участниците сами да избират какви умения и знания искат да развиват и по този начин се отговаря на интереса на всички обучавани.

Освен от обученията и дебатите българската група е впечатлена и от своето културно преживяване по време на обмена. Участниците са успели да се социализират и да обменят опит с други чуждестранни отбори, а чувството всеки ден да се събуждат с гледка към Алпите описват като „неповторимо и възхитително“.

Цялата българска делегация смята обмена за едно обогатяващо преживяване, в което всеки дебатьор, независимо от опита си, си заслужава да се включи.