Често задавани въпроси и отговори

Асоциация дебати България има удоволствието отново да организира кампания за стажанти, поради това за нас е важно да дадем максимални знания и опит на бъдещите ни такива. Затова изготвихме тази статия, за да отговорим на всички често срещани въпроси за стажантската програма, както и да ви информираме за ползите от участие!

Какво точно представлява програмата?

Стажът е неплатен и продължителността му ще бъде в срок от 6 месеца. Структуриран е модел за придобиване на знания, умения и трудови навици. Стажантът има за цел да научи повече за професионалните си интереси и да получи ценни познания и опит в дадена област от своя ментор. 

В рамките на стажантската програма стажантът работи за целите на Асоциация дебати България. Ние имаме за цел да мотивираме млади хора със стремеж за личностно развитите, да ги наставляваме и обучаваме. Стажантската програма е разработена така, че всеки да има възможността да кандидатства и да ни покаже своите способности. 

Важни ли са стажовете?

Необходимият опит най-добре може да бъде придобит чрез практика при ментор, осъществяващ дейност в областта, в която стажантът желае да работи и да се развива по-късно. Стажовете могат да преодолеят различията между обучението и работата и да осигурят редица ползи както за стажантите, така и за менторите.

Какви ползи ни дава стажът?

По време на своя стаж в Асоциация дебати България стажантът ще бъде ангажиран всяка седмица със задачи, дадени от ментора. Задачите ще му помогнат да усъвършенства своите умения. Всяка задача има зададен срок, това помага на него да придобие чувство за отговорност и да му помогне да подобри своето управление на времето, което е полезно в бъдеще. Работата в екип също е включена. Стажантът ще има възможност да се запознае с нови хора в неговия ресор, отделно ще има моменти, в които ще комуникира и работи със стажанти от други ресори. Така подобрява умението за работа в екип, получава възможността да се запознае с нови хора, да обменя идеи. След края на своя стаж всеки един стажант получава сертификат като благодарност за добре свършената работа, който може да бъде от полза при кандидатстване за университет и дадени програми. 

Какво може да направи всеки стажант по време на стаж?

За нас стажантите са хората със свежи идея за развитието на нашата организация. Всеки стажант има право да изразява мнение по даден въпрос, задача или проект, който разработва или помага за изработването му.

Поради тези причини смятаме, че стажантската програма е подходящ избор за всеки, който иска да развива своите умения, както в сферата на дебатите, така и извън нея!

Тазгодишната селекция за подбиране на стажанти ще започне на 13.04, като ще се състои от няколко различни кръга, за които може да разберете повече от организирания от най Q&A, който ще се проведе на 11.04 от 18:30ч. като видео на живо в страницата на АДБ.