За да може да представлява интересите на възможно най-много български дебатьори, Асоциация дебати започва кампания по асоциирането на клубовете от цялата страна. Всеки клуб с повече от петима членове и желание да се включи активно в развитието на дебатите в България, може да се асоциира. Детайли за това какъв е процесът по асоцииране можете да намерите по-долу.

Read More