Между 9 и 13 май в Словения се проведе международният дебатьорски обмен “Creating Critical Minds and Voices in Europe”, организиран от IDEA. Българската група, взела участие в обмена, разказа за своето преживяване и наученото по време на събитието.

Read More