Британският парламентарен формат  е един от най-широко разпространените стилове дебати (особено на университетско ниво) и е официалният формат на световните и европейски първенства по дебати за студенти.

Read More