Започваме представянето на стажантите на асоциацията. Те са разпределени в четири категории – мениджър проекти, графичен дизайн и заснемане, маркетнг и обучителни ресурси. Попитахме ги няколко въпроса. Ето отговорите на Стефани Барутова от графичен дизайн и заснемане и Мартин Мавров от управление на проекти.

Read More