На 01. И 02. декември в град Стара Загора Асоциация дебати България ще проведе регионално обучение за начинаещи дебатьори и треньори на клубове по дебати
Обучението е за:

Учители / педагогически съветници / служители в младежки центрове и др., които имат желание да основат клуб по дебати в своята институция.
Ученици, които биха искали да се занимават с дебати като форма на извънкласна дейност.

 

Read More