В последната година с много хора в дебатьорското общество и извън него сме се заговаряли за англицизмите. Не мисля, че е толкова страшно да ги ползваме в ежедневието си стига да не прекаляваме и да го правим за улеснение, а не защото не можем да измислим българския еквивалент. За съжаление аз попадам в групата на главните виновници за тази тенденция. И до този момент не съм сигурен как да премахна англицизмите напълно от речника си и се затруднявам, когато се опитвам да обяснявам важна фактология за дебати.  Read More