На 2. и 3. декември в София Асоциация дебати ще проведе регионално обучение за начинаещи треньори на клубове по дебати.

Обучението е за:

  • Учители / педагогически съветници / служители в младежки центрове и др., които имат желание да основат клуб по дебати в своята институция.
  • Обучението е насочено към начинаещи треньори, затова условие за участие е по настоящем да няма действащ клуб, или такъв да е бил основан преди не повече от шест месеца.

ВАЖНО:

Това обучение е насочено към представители на образователни институции от София и близките населени места. През 2018-та година Асоциация дебати ще проведе редица обучения за треньори и в други региони на България. Повече информация за конкретните градове и дати ще бъде публикувана предварително на сайта ни debate.bg

Основна цел на обучението за треньори на клубове по дебати е да дадем началните знания и компетенции, необходими за създаването на такъв клуб.

Обучението ще се състои в:
• Запознаване със същността и методите на дебатите: аргументация, формат, оборване, специфики;
• Фокус върху администрирането и функционирането на клуб по дебати.

Треньори на клубове ще поемат следните отговорности след участие в обучението:
• да продължат да водят клуб по дебати или да учредят нов, ако към момента на обучението няма създаден;
• да бъдат активна част от мрежата от клубове по дебати в страната;

Специфичните цели на обучението и компeтенциите, които ще бъдат развити, са:
• Умение за планиране на образователни дейности, отчитайки ценностите и целите на програма „Дебати“;
• Умение за създаване и изпълнение на образователен подход, включващ ключовите аспекти, ценности и практики на неформалното образование;
• Умение за разбиране и подпомагане на образователния процес (умение да учиш);

От участниците се очаква:
• Да имат необходимата мотивация да развиват умения и компетенции като обучители по дебати;
• Да имат интерес и / или опит в областта на неформалното образование, публичното говорене и водене на дебати;
• Да са готови да поемат ръководството на клуб по дебати на училищно или студентско ниво;
• Да са инициативни и готови да насочват самостоятелно образователния си процес;
• Да са готови да оценяват и да поставят под въпрос собствените си разбирания и подходи в работата си като обучители.

Настаняване и транспорт:
• Обучението ще се проведе от 2. до 3. декември (събота – неделя), 2017 г., в гр. София.

• Записването ще бъде отворено до 20. ноември (понеделник).
• Одобрените кандидати ще бъдат уведомени чрез e-mail до 23. ноември (четвъртък).
• Асоциация дебати – София ще покрие разходите за храна на участниците в събота, както и всички необходими материали по време на обучението.

За да кандидатствате за участие в обучението, моля попълнете формуляра от линка тук.

Ако имате въпроси относно обучението, пишете ни на info@debate.bg.

Обучението за треньори се организира в рамките на проект „Укрепване и развитие на на българската дебатьорска мрежа“, с подкрепата на Фондация “Америка за България“.