Ученическата организация Софийски ученически съвет и Асоциация дебати ви канят да се включите в шест-седмична програма за треньори на клубове по дебати! Целта на програмата е да обучи екипи (учител + ученик) от столични гимназии, които да основат клуб по дебати в своето училище. 

Кой може да се включи?

Програмата е създадена за ученици и учители от столични гимназии. Задължителният (и максимален) брой представители на едно училище е един ученик и един учител. 

Условия за участие:

  • участие да вземат както учител, така и ученик от една и съща гимназия
  • възможност за участие във всички обучителни модули на Програмата от страна на учителя и ученика
  • желание и ентусиазъм да създадете клуб по дебат в своето училище

Какво представлява Програмата?

Програмата е шест-седмичен обучителен курс, който ще Ви срещне с дългогодишни треньори и обучители по дебати. Те ще Ви подготвят да дадете начало на свой собствен клуб по дебати. Клубът ще стане част от мрежата на Асоциация дебати и участниците ще имат възможността да се развият уменията си за публично говорене и критично мислене, да се включват в регионални, национални и международни състезания и форуми и да се запознаят със стотици активни младежи от цялата страна.  

Цели:

  • да запознае участниците с методологията на дебатите
  • да предостави всички необходими теоритични и практически познания, необходими за да бъдете треньор на клуб по дебати
  • да създаде мрежа от новоучредени клубове, в която те да могат да работят заедно и да обменят опит

Продължителност:
Всяка събота от 12 ноември 17 декември, от 9 до 12 часа.

Кои сме ние?

Асоциация дебати е неправителствена организация, която работи за разитието и популяризирането на дебатите сред младите хора в България.  Основана през 2011 г., Асоциацията организира ежегодни национални и международни състезания, обучения и събития, свързани с дебатите и гражданската инициатива. 

Софийски ученически съвет е организация, която разпространява формите на ученическо самоуправление и защитава правата на учениците.

Какво са дебати?

Дебатите са образователна игра, в която двете страни (правителство и опозиция) излагат своите тези за решение на зададен проблем и ги защитават. Дебатите помагат за изграждането на важни умения като говоренето пред публика, съставянето на аргументи и работата в екип. Дебатьорите са любознателни, любопитни, със собствено мнение, активни, готини хора, които имат визия за нещата, които искат да постигнат и имат идея за начина, по който това да се случи. Основната ни цел е дебатите да достигнат до възможно най-много хора, защото вярваме, че те са нещо, което може да помогне да се изгради активно гражданско общество.

Програмата е напълно безплатна, но местата са ограничени. 

Регистрирацията е отворена