Адаптирано от Владимир Генковски по обучителната лекция на Lucía Arce, част от Training Academy EUDC Madrid 2021

Въведение

Успехът на най-добрите говорители незадължително е заради наличието на по-добри идеи, а главно поради това, че са развили техники, чрез които показват тези идеи по по-добър начин. Ако използвате техниките в тази статия, ще успеете да развиете анализите си по по-ефикасен начин. Дори в началото да го правите насила, с повече упражнения ще го правите интуитивно.

Статията ще започне с начин за структуриране на конструктивна реч. След това ще се фокусира върху анализ и ще разгледа: причини и механизми, как да сравнявате в самия аргумент, как да сравнявате различни аргументи, рамкиране, нюансиране, даване на контекст, доказване на идеи. След това ще ви бъдат представени съвети за измисляне на конструктивен материал и как да си водите записки по ефективен начин.

Структура

Структурата е важна, тъй като, ако липсва, съдиите трудно биха разбрали материала ви. Много често липсата на структура е пречка да си развиете аргумента по добър начин. Лошата структура ви кара да се повтаряте повече, да се губите в речта си и да говорите за нерелевантни неща.

Структура на речта

Идеалната реч на първия говорител би изглеждала по следния начин: 

Въведение (15-30 секунди)Така наречения ,,roadmap” – резюме на какво ще говорите в речта си, поставяне на дебата:рамкамоделконтекстуализиранеПредставяне на първи аргументзаглавие на аргументатеза на аргументаЗащо аргументът е ВЕРЕН?Защо аргументът е ВАЖЕН?Защо аргументът е ПО-ВАЖЕН от други?Представяне на втори аргументзаглавие на аргументатеза на аргументаЗащо аргументът е ВЕРЕН?Защо аргументът е ВАЖЕН?Защо аргументът е ПО-ВАЖЕН от други?Заключение

Изключителна важно е да бъде ясно кога преминавате от една идея към друга. (Представената структура е само предложение за как една конструктивна реч може да изглежда: не е задължително да я следвате, но би ви помогнала да изградите основа на структурата ви.)

Струткура на аргумента

Забравете за познатото ТОПС (твърдение-обяснение-пример-следствие), тъй като няма да ви помогне конкретно да си развиете структурата на анализа. Следвайте следната структура:

Заглавие на аргументаТеза на аргумента.
Защо аргументът е ВЕРЕН?Структурирайте тази част с представяне на причини, механизми, статукво/проблеми/проямна.Номерирайте идеите си (,,Това е вярно поради три причини. Първо, … Второ, … Трето, …”).Бъдете ясни, когато преминавате от идея на идея.Представете промените – по какъв начин светът, който постигате чрез вашия аргумент, е по-добър.Използвайте примери за поясняване на аргумента Има много начини да го направите – важното е да сте ЯСНИ в речта си по отношение на какво правите и как преминавате през материала.
Защо аргументът е ВАЖЕН? (Тук представяте следствията)
Защо аргументът е ПО-ВАЖЕН от други? (Тук сравнявате важността на вашия аргумент с този на другите отбори)

Пример за добра реч, която следва тази структура може да намерите тук (2017 Round Robin, 1. кръг): речта на първия говорител(0:07-07:25). Ето ви и разбивка на речта и как следва структурата:

Тема: Наблюдение ,,Око в небето” включва постоянно летящи неиздаващи звук дронове над големи пространства (ок. 30 кв. мили). Дроновете снимат тези зони постоянно, като запазват снимките електронно по такъв начин, че полицията може да види какво се е случило в даден момент на престъпление, като може и да намери улики, които да помогнат да се разреши случая. Резолюцията на камерата не позволява да се идентифицират лица на хора или да се прочетат номерата на превозни средства. ТП подкрепа използването на наблюдение “Око в небето” в градски зони с повишена криминална активност.
ВъведениеОрганите на реда искат да могат да следят до голяма степен какво се случва в общноститеОбикновено се изпраща полиция в тези квартали, която често влиза в сблъсъци с жителите там Поставяне на дебатаПолицията използва различни методи за наблюдение и в статуквотоПонякога се стига до ескалация, тези пространства вече са ,,унищожени” от криминална активностПърви аргументзаглавие на аргументаПодобно наблюдение помага изключително много на общностите.теза на аргументаПодобно наблюдение помага на общностите, като се бори с незаконните действия.Защо аргументът е ВЕРЕН?механизъм за възпиране – престъпленията вредят на хората от различни общности и на бизнеситепромяна: СЕГА няма да има престъпления, тъй като ще знаеш, че има дрон над теб и знаеш, че биха те хванали, докато ДОСЕГА си го правил, защото е нямало полиция.механизъм за правилно предполагане кои са извършителите; промяна: ДОСЕГА е трябвало да се основават на слухове, които много често включват расистки предубеждения. СЕГА може да се види извършителят къде е отишъл след престъплението и да използваме конкретни улики, за да бъде намерен.механизъм за повече вяра в полицията;промяна: ДОСЕГА хората не са звънели на полицията, тъй като не вярват, че може да оправи нещата, което е проблем, тъй като има изключително много престъпления. СЕГА ще се разрешават повече случаи, тъй като ще е по-вероятно хората да се допитват до полицията, тъй като вярват, че тя ефективно за залови извършителите.Втори аргументРазгледайте го сами и се опитайте да определите какво представя говорителят в речта си и как го прави. 

Използвайте тази добра реч (а и всяка друга добра реч) не толкова с целта да използвате същите анализи в следващи дебати (вероятността да не са релевантни или да не ги пресъздаде правилно е доста голяма), а да следите каква структура използват добрите говорители и да се тренирате на подобни структури.

Механизми и причини

Какво е това?

 • Механизмите отговарят на въпросите как или защо нещо се случва

Как да се подобрим?

 • Опитайте се да имате няколко ,,механизма” (начини, по които следствието се постига) и ги защитете с няколко причини. Забележете как в речта отгоре говорителят използва няколко причини, за да докаже аргументите си.
 • Особено ако сте начинаещи, карайте се да използвате поне две причини за всичко, като обяснявате.

Как да знаем, че анализът е достатъчен?

 • Замислете се дали материалът ви би имал смисъл за човек (примерно, човек със знанията на средно информиран избирател), който не е в дебата.
 • Подсигурявайте се да давате по няколко изречения обяснение на всяка причина.
Тема: ТПВЧ феминистки движения в силно религиозни общности трябва да въведат религиозни идеи и институции в кампаниите си вместо да се дистанцират от тях
Три примерни идеи, който първия говорител може да защити:По-лесно за социална промянаМеханизъм 1механизъм: религиозни хора не виждат феминистките движения като антагонизиращи религията => феминисткото движение може по-лесно да се агитира и да получава даренияпричина: религиозни хора обикновено не са против повече права за жените, но не са съгласни те да се постигнат на цената на дистанциране от религията (която за тях е най-висша ценност); в нашия свят тези две ценности не се противопоставятследствие: получените пари и подкрепа могат да се използват за инвестиции в по-големи кампании, за помощи на жени в нужда, …Механизъм 2механизъм: повече избиратели и подкрепа от политически партии => повече израбни политици, застъпници на феминисткото движениепричини:много избиратели биха гласували за тях, ако не ги виждат като застрашаващи религиозните ценности семейство и приятели няма да съдят избора ти и дори ще го подкрепят, ако е в унисон с вярванията имследствие: има повече гласност на феминистките движения в правителството и могат по-лесно да се приемат политики и закони в тяхна ползаПо-лесно за промяна на индивидуално нивомеханизъм: обществото е по-отворено към феминисткото движение => повече жени се включват в тяхпричина: има много млади жени, които биха се включили във феминистки движения, ако имат подкрепата от техните семейства; в нашия свят тази подкрепа не означава противопоставяне срещу религиозните ценностиследствие: освен повече подкрепа, има повече млади жени, които биха искали и активно се борят за тези повече права
Забележете как всеки аргумент е подкрепен с поне два механизма за доказване.

Пробвайте се вие! Направете същата разбивка на потенциални аргументи с поне две причини защо са верни, като използвате темата ТПЩ държи спортните клубове отговорни за действията на своите фенове

Сравнения

Сравненията са важни. Ако ги използвате, показвате на съдиите защо вашият материал е по-важен от този на опониращия ви отбор. Ако не дадете това сравнение, оставяте другия отбор възможността те да го направят в тяхна полза или съдиите сами да направят сравнението. Много често грешките се основават на грешна преценка какво трябва да се сравни или на недостатъчното обясняване на сравението. Важно е да следвате следните съвети:

 1. Идентифицирайте как биха изглеждали ДВАТА свята. Важно е това да се дискутира във времето за подготовка:
Тема: Кармичното прераждане е тип прераждане, което определя какъв ще бъде следващият ти живот спрямо действията ти в сегашния. ТП предпочита свят, в който съществува Кармично прераждане
Какво е Кармично прераждане?Какво променя неговото съществуване? Замислете се за как променя мнението на обществото по отношение нарелигия (примерно: променя виждането на идеята за рая)действията си (примерно: знаеш, че ще продължиш да съществуваш на земята => би се грижил повече за земята)как гледат на смъртта и как се справят със смъртта на близки
Замислете се как изглежда света сега и как би се променил.
 1. Изберете критерий за сравнение и обяснете защо е по-важен от друг:
Тема: ТПЩ ограничи кандидатстването в университети да се основава единствено на стандартизирани тестове вместо неколичествени методи (напр. есета, интервюта със завършили) (Astana EUDC, 1. кръг)
Обикновено има различни критерий, на база на които можем да направим сравнение. Кой метод е по-честен?Чрез кой метод е по-лесно да бъдат забелязани пристратия?Кой метод предразполага кандидатите по по-добър начин? При стандартизирани тестове повече хора биха кандидатствалиВремето, което се отделя при кандидатстване, е по-малко Критериите за оценяване изглеждат по-честнив света на опозицията по-малко хора биха кандидатствалиПритесняват се, че няма да достигнат последните кръгове, а ще бъдат отрязани още на етап есе/интервюПо-лесно е да имат лош резултат на субективно есеПритесняват се, че ще се справят по-зле на интервю, защото е по-трудно да се готвиш за такива нетипични за ученик дейности 
Избираме например последния. Разглеждаме в рамките на речта този критерий, по-горе сме го развили бегло. След като го разгледаме, трябва да обясним защо е важен.
Защо последният критерий – достъпност, който например сте решили да разглеждате е  ПО-ВАЖЕН от другите?Достъпността до процеса на кандидатстване е по-важен, тъй като текущата система предразполага потенциални успешни кандидати да не кандидатстват. Тези потенциални кандидати са най-важни защото имат огромен потенциал и искаме да го развият.
 1. Използвайте речник, който да подчертава, че сравнявате (вместо да кажете ,,Това е лошо, защото …,” кажете ,,Това е по-лошо от …, защото …”.

Пробвайте се вие! Упражнете се на следните теми:

 • ТПЩ спре да арестува и наказва индивидуални членове на наркогрупи, които се намират в зони с високи нива на престъпления, ако лидерите на наркогрупите се съгласят да прекратят всички битки за влияние
 • ТП не подкрепя нормата, че романтична любов трябва да бъде основният източник на радост в живота

Сравнение между аргументи

Подобен вид сравнение е много полезно, когато сте срещу отбори, които си доказват аргументите с много материал. Не е нужно да оборите всяка една причина, може да докажете защо ВАШИТЕ аргументи са по-важни от другите, независимо дали се верни или не.

Най-доброто място, където можете да ги вмъкнете е в частта, когато говорите за следствията на аргумента:

 • СЛЕДСТВИЯ
 • ,,Също така, това е ПО-ВАЖНО от …, което другият отбор би защитило, тъй като [сравнение между аргументи]”

Пример може да намерите тук:

Тема: ТП предпочита свят, в който родителството между двама е основно неромантично (отглеждането на деца се извършва от двама съгласили се партньори, които нямат романтична или интимна връзка, като напр. приятели)
Тук правителството може да каже, че е по-добре да отглеждаш деца с подобен партньор, тъй като ако имаш романтична връзка с него, ти би го избрал не на база на това колко добри родители са или какви виждания имат, а на чувствата си към него => имаш наложено виждане как трябва да изглежда отглеждането на деца. Ако отглеждаш децата си с неромантичен партньор, ти би го избрал на база дали имате подобни виждания как биха ви се отглеждали децата и бихте се съгласявали за важни решения в живота на детето ви: в какви извънкласни занимания да участва, по какъв начин да се справяте с конфликти.
Тук следва да обясните какви са следствията и защо те са ПО-ВАЖНИ от другите:
Правителството може да каже, че по този начин децата биват отглеждани по-добре, защото много често конфликтите между родители се основават на различни виждания по отношение на как трябва да се отгледат децата им), което е по-важно от каквото опозицията би защитавало. Опозицията би защитила, че е по-важно да имаш семейство, в което родителите се обичат, което ти дава добър пример за романтични връзки в твоя живот и как да идентифицираш стабилни връзки. Вие можете да обяснете как това да имаш по-спокойно детство е ПО-ВАЖНО, тъй като основните причини за ранно детска травма е именно неразбирателство между родителите и е по-добре да се премахне това изцяло.

Пробвайте се вие! Помислете за аргумент от правителство и аргумент от опозиция, като обясните защо следствията на единия са по-важни от следствията на другия по тази тема: ТПВЧ бивши държави-колонизатори не трябва да се включват в поддържането на мира и развитието на нацията в техните бивши колонии

Не се ограничавайте до сравянване между следствия. Може да сравнявате различни механизми:

Тема: ТПВЧ САЩ трябва да забрани продажбата на важни части при произвеждането на електронни устройства, които са направени в САЩ или използват американска технология или софтуер (по-голямата част от съществуващите на пазара, на ,,Huawei” и други големи китайски компании)
Аргумент от правителство: Китай не може да произвежда такива части и би ги накарало да следват изискванията на САЩ.
Аргумент от опозиция: Китай може да произвежда такива части и не се нуждае от тези на САЩ.
Тук идва нуждата да се направи сравнение между двата механизма. Може ли Китай да има подобни частици, ако не може да закупи тези, произведени от САЩ или по американска технология?
Примерно обяснение, идващо от опозиция: Китай може да си позволи това ограничение, тъй като има достъп до много ресурси, предвид, че е държавата е инвестирала много в Belt and Road проекти, които се развиват на места с налични ресурси. По този начин Китай ги притежава и има възможността да ги използва за производството на тези важни части.Китай има много финансови ресурси, които може да използва да назначи експерти, които да отидат в Китай и да произведат тези части самостоятелно.Китай има доста развита производствена индустрия и могат да произвеждат тези части.=> По-вероятно е Китай да може да произвежда тези части, без да се нуждае от тези на САЩ.

Пробвайте се вие! Помислете за два механизма (по един от всяка страна) и ги сравненете по следните теми:

 • ТПВЧ демократичните държави трябва да позволяват на хората да избират дали да бъдат подсъдими от религиозни съдилища, които да ги наказват по отношение на прегрешения според тяхната религия 
 • ТПЩ ограничи компании, които биват считани за заплаха за демократичния процес, дори и да не нараняват потребителите си

Рамкиране

Рамкирането е контекстуализирането на дебата по отношение на това как изглежда статуквото, в което темата е поставена. То може да даде повече важност на аргумент или да го омаловажи. Като цяло поставяте контекст, който да е удобен за вашата страна, но той трябва и да е реалистичен. Дори и да имате добра рамка, трябва да докажете аргументите си:

Тема: Приемайки се, че има избор само между двете, ТПВЧ движения за права на животните трябва да се концентрират върху следствията за природата, поради употребата на место, вместо емпатия към животните в техните кампании
Тук отварящото правителство може да каже, че ти вече имаш симпатиите и подкрепата на вегани и вегетарианци, както и хора, които искат да има по-добро отношение към животните, като те не биха се отказали от такива движения, тъй като те защитават важни за тях ценности. По-важно е такива движения да се докоснат до нови групи хора, които незадължително виждат проблем в отношението с животните, но пък се грижат за природата. Именно тази група е най-важната.
Важно е да се отбележи, че дори и да имате тази рамка, трябва да докажете, защо аргументът ви е верен.

Нюанс

Ако разгледате различни случаи (най-добрия/лошия за вашия/опониращия ви отбор), ще имате по-добър анализ:

Тема: ТПВЧ основната отговорност по отношение на грижата за старите хора трябва да бъде на семействата, а не на държавата
Тук мога да се развият различни случаи:най-екстремният случай: домовете за старци са в окаяно състояние и отношението към хората в тях не е доброумерен случай: дори и домовете за старци да са добри, защо е по-добре семейството да се грижи за тях?

Важно е да се замислете как се отнася темата към различни групи:

Тема: ТП ще активно насърчава жени да нямат деца
Тук могат да се разгледат различни групи жени:жени, които искат децажени, които не искат децажени, които имат деца

Пробвайте се вие! Разгледайте различни случаи и засегнати групи в следните теми:

 • ТПВЧ света би бил по-добър, ако жени от групи с повече социоикономически привилегии се отказваха от всякакви предимства за тях от програми за равноправие на половете
 • ТПВЧ Западът трябва да приоритизира стабилност над развиването на демокрация в други държави в своята външна политика

Контекстуализиране и примери

Това е изключително важно, тъй като дава повече яснота по отношение на аргументите ви. Примерът ви не трябва да е истински, но трябва да звучи като такъв и е важно да го обяснявате винаги:

Тема: ТПВЧ феминистки движения в силно религиозни общности трябва да въведат религиозни идеи и институции в опита си за промяна, вместо да се дистанцират от тях
Обяснете какви политики биха искали такива феминистки движения да постигнат, особено в случай, че такива като аборт и права за LGBTQ общността не биха били възможни, ако има партньорство с религиозни институции и общности.

Ако имате специфични знания по темата, може да ги използвате, но ги обяснете добре, за да може да бъдете разбрани.

Поставяне на акцент върху ЦЕЛТА на аргумента ви

Това е важно, тъй като давате ясна представа какво искате да постигнете и как го правите. Има няколко стъпки за как да го подобрите:

 • Синтезирайте аргументацията си в изречение – ЗАЩО е важно? ЗАЩО печелите?
 • Акцентирайте целите си във въвеждащата и заключителната част.
 • Имайте ясна идея какво искате да докажете и я покажете.
 • Покажете какво трябва съдиите да разберат от вашите аргументи/точки на сблъсък (причините, поради които печелите).

Как да измислим аргументи и анализ?

Много е важно да не се притеснявате – трябва да сте уверени в своите идеи. Някои теми могат да звучат все едно изискват много специфична информация по темата, но винаги можете да направите аргументи по основни принципи.

Замислете се върху следните въпроси:

 1. Какво трябва да докажа, за да спечеля?
 2. Какви са основните проблеми/теми, които ще бъдат разгледани в дебата?
 3. Какво ще кажат другите отбори?
 4. Какви специфични ,,явления” се опитва темата да разгледа? Къде можем да намерим тези ,,явления”? (Това е приложимо в по-абстрактни теми.)

Ето и пример как това би изглеждало:

Тема: ТПЩ забрани зоологическите градини
Какво трябва да докажа, за да спечеля?Зоологическите градини вредят на живота на животните.Не е принципно основано да затваряме животни в клетки. Какви са основните проблеми/теми, които ще бъдат разгледани в дебата?права на животниобразователни и развлекателни цели на зоологическите градиниКакво ще кажат другите отбори?Зоологическите градини учат децата да се грижат за природата, като са доближени до нея.
Тема: Космополитанизъм е идеология, която се фокусира върху връзката на личността на индивид с глобалното общество. ТП съжалява за възхода на космополитаничната култура
Какви специфични ,,явления” се опитва темата да разгледа? Къде можем да намерим тези ,,явлнения”? (Това е приложимо в по-абстрактни теми.)Иска да разгледа възхода на космополитичната култура и по-близката връзка с глобалното общество отколкото с нацията на индивида или неговото регионално общество.Това явление се открива в гласуването за Брекзит, като жителите на Лондон основно са гласували за оставане в Европейския съюз – от този пример може да развиете идеята, че космополитанизмът не се развива еднакво навсякъде и е по-вероятно да се случи в различни пространства и групи и да доведе до разминавания в разбиранията на членове на една общност. 
Тема: ТПЩ ограничи кандидатстването в университети да се основава единствено на стандартизирани тестове вместо неколичествени методи (напр. есета, интервюта със завършили) (Astana EUDC, 1. кръг)
Какво трябва да докажа, за да спечеля?Това би било по-справедливоТова би довело до повече диверсификация сред приетите ученици.
Имайки тази основа, може да развиете аргументи, като например:Стандартизираните тестове са по-добре поставят на едно ниво кандидатите от ВСИЧКИ неколичествени методи, които добавят субективност.По-трудно е да се скрият пристрастия и е по-лесно да се поправят.По-малко хора се отказват от кандидатстване.

Водене на записки по ефективен начин

Има много различни методи, по които можете да си водите записки. Това, което може да направите, за да си ги подобрите е да:

 • използвате различни цветове в конструктивния ви материал (различни за твърдения, причини, следствия)
 • използвате различни цветове за това какво другите отбори са казали по отношение на вашите аргументи и какво вие ще им отговорите, за да си реконструирате материала
 • балансирано количеството – имайте достатъчно записки, за да можете да се ПОДСЕТИТЕ за какво говорите, но не твърде много, за да се объркате в тях и да забравите за какво говорите
 • използвате точки и тиренца с информация, а не дълги параграфи
 • поставяте времеви ограничения за всеки аргумент, за да знаете кога трябва да преминете от един аргумент на друг

оставите свободно място, за да си записвате идеи на опониращите ви отбори, на които искате да отговорите със сигурност