Студент съм в СУ „Св. Климент Охридски“ – специалност Право, трета година – труден път, знам.

Когато човек е в колоритния период на пубертета, търси начини да се развива и добавя нови и полезни хобита към личността си. Първият дебат беше в 11 клас, а последният е неизвестен. Страшно, и отговорно преимущество, и задължение, е човек да може да обосновава идеите си, затова намирам дебатите за изключително ценни.

Основен приоритет, който приемам за личен е укрепването и поддържането на студентската дебатьорска общност, считам, че след първите години на неуморна работа в училищата, която естествено ще продължи и оптимизира, следващото ниво е именно студенсткото, където млади, будни личности да намират нови предизвикатеслтва и приятелства.

Забавен факт? – Всеки, който има шанс да ме познава или опознае, знае!